24tVagttelefon

Kontakt os på: 70 22 61 60

24tVagttelefon

Kontakt os på: 70 22 61 60

Velkommen til

Bygningspuljen

Bygningspuljen, der stammer fra Energiaftalen 2018, er blevet fremrykket til 2020 som følge af Klimaaftale for Energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020.

01Alle midlerne i Bygningspuljen for 2020 er opbrugt

De 245 mio kr., som var i Bygningspuljen i 2020, er blevet udmøntet i 5.420 tilsagn efter først-til-mølle princippet. Ansøgningsportalen er derfor lukket for i år, og alle ansøgere har nu fået besked.

Energistyrelsen modtog flere end 18.000 ansøgninger til puljen i 2020. Dette viser en stor interesse for energiforbedringer i helårsboliger, som i finansloven for 2021 er imødekommet med ekstra midler til bygningspuljen, så der i 2021vil være mindst 675 mio. kr. i puljen. Og puljen fortsætter til og med 2026.

02Bygningspuljeni 2021

Energistyrelsen vil i starten af 2021 melde ud, hvornår i første kvartal der vil blive åbnet for ansøgninger. Puljen vil fortsat fungere efter først-til-mølle princippet. Ansøgere, der ikke kom i betragtning i 2020, skal ansøge på ny.

Det er muligt for helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere mm at ansøge om tilskud til energirenoveringer. (Tilskuddet er skattefritaget for private boligejere).

Formålet med Bygningspuljen er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark. Der gives overordnet set tilskud til tre ting: 1) Skift af varmekilde, 2) isolering af klimaskærm, og 3) optimering af boligens drift. De konkrete energiforbedringer i tilskudsordningen er defineret ud fra en positivliste. Tre eksempler på energirenoveringstiltag er:

  • Konvertering til små individuelle varmepumpeanlæg
  • Udskiftning af facadevinduer og ovenlysvinduer
  • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.

Læs Mere

03Ansøgningsmateriale

gå til toppen

Kære kunder og forretningsforbindelser.

I forbindelse med statsministeriets anbefalinger om håndtering af Coronavirus, og heraf mindske risikoen for spredning af smitten, vil vi gøre opmærksom på, at vi tager situationen meget alvorligt.

Da vi kommer i mange virksomheder og private hjem, og gerne vil være yderst påpasselige, har alle vores medarbejdere fået en række forholdsregler og procedure. Disse vil vi følge meget nøje. Som kunde hos os, vil du inden indgåelse af aftale om besøg opleve, at blive spurgt om nogle ekstra spørgsmål, for at vi i fællesskab kan øge sikkerheden.
Vi følger tæt udviklingen og anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen. Vi står stadig 100 % klar til at hjælpe jer med nedbrud og andet hele døgnet rundt på tlf. 70226160.

Tak for forståelsen.

OK