24hVagttelefon

Kontakt os på: 70 22 61 60

24hVagttelefon

Kontakt os på: 70 22 61 60

Velkommen til

Salgs- og leveringsbetingelser for bestillinger fra VVS Søberg A/S’ webshop

1. Generelt

Medmindre andet skriftligt er aftalt gælder nærværende salgs- og leveringsbetingelser for alle forbrugerkøb i VVS Søberg A/S’ webshop. Sælger er:

VVS Søberg A/S (herefter benævnt som ”Søberg”)
Lysbjergvej 6
Hammelev
6500 Vojens
CVR. nr. 25485548
Søbergs kundeservice kan kontaktes på telefon:70 22 61 60 og e-mail: vvs@soeberg.dk.

Forbrugerkøb er køb, hvor sælgeren (Søberg) handler som et led i sit erhverv, og hvor køberen (herefter benævnt forbrugeren) handler hovedsagelig uden for sit erhverv i forbindelse med køb på Søbergs webshop. Salgs- og leveringsbetingelserne for bestillinger fra Søbergs webshop gælder ikke i handelskøb, som er handel mellem 2 erhvervsdrivende.

2. Priser

Alle priser i webshoppen er angivet i danske kroner (DKK) inkl. moms. De angivne priser er ekskl. montering samt øvrige ydelser.

3. Betaling

Når du som forbruger afgiver en ordre, reserveres beløbet på betalingskortet. Fakturabeløbet trækkes på kortet, når varerne er afsendt fra vores lager.

4. Levering

Bestilles en vare inden kl. 17:00, forsøges varen afsendt samme dag. Bestillinger efter kl. 17:00 afsendes næstfølgende hverdag. Varer kan leveres af Søberg til hele Danmark, og fragten betales af dig.

For visse varer gælder særlige leveringsvilkår. Betingelserne vil fremgå specifikt forud for køb af disse varer.

5. Fortrydelsesret

Forbrugeren har ret til at fortryde køb foretaget i Søbergs Webshop indenfor 14 dage efter modtagelsen af varen. Du skal i den forbindelse selv sørge for – og betale for – at varen returneres til Søberg. Søberg tilbagebetaler herefter købesummen snarest muligt, og senest 14 dage efter Søberg har modtaget varen i samme stand, som da du modtog den.

Forbrugeren har ret til at fortryde køb foretaget i Søbergs Webshop indenfor 14 dage efter modtagelsen af varen. Du skal i den forbindelse selv sørge for – og betale for – at varen returneres til Søberg. Søberg tilbagebetaler herefter købesummen snarest muligt, og senest 14 dage efter Søberg har modtaget varen i samme stand, som da du modtog den.

Returnering af varen
Varen skal returneres til Lysbjergvej 6, Hammelev, 6500 Vojens, og du skal i udgangspunktet selv betale for transporten og bære risikoen for beskadigelse af varen under transporten. Modtagelsen skal ske senest 14 dage efter den dag, hvor du meddelte Søberg at have fortrudt købet.

Varen skal fremstå som ny, når den kommer retur. Fortrydelsesretten kan benyttes selvom varen måtte være taget i brug, men du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes, at varen er blevet brugt.

Fremgangsmåde ved brug af fortrydelsesretten
Ønsker du at fortryde købet, skal du inden 14- dagesfristens udløb kontakte Søbergs kundeservice. Du behøver ikke at sige, hvorfor du ønsker at fortryde købet.

Hvis du vil fortryde købet kan du vælge at bruge standardfortrydelsesformularen, som er vedlagt på sidste side i salgs- og leveringsbetingelserne. Formularen kan printes ud eller kopieres over i en e-mail og derved bruges som grundlag for meddelelsen om, at du ønsker at fortryde købet.

6. Reklamation over mangler ved varen

Søberg hæfter for mangler ved varen i op til 2 år efter modtagelsen af varen. Hvis varen ikke lever op til de egenskaber og den kvalitet, som fremgår i webshoppen, eller som man normalt kan forvente af den pågældende varetype, skal du inden for rimelig tid kontakte Søbergs kundeservice.

Søberg tager herefter stilling til, om varen er, som den skal være, eller om den skal repareres eller byttes ud med en ny vare. Du skal ikke betale ekstra for, at varen bliver repareret eller byttet. Hvis det er umuligt, at reparere eller bytte varen giver Søberg dig et passende afslag i prisen. Hvis der er væsentlige mangler ved varen kan du ophæve købet.

Reklamationsretten gælder ikke fejl eller skader som følge af forkert brug af produktet eller normal slid eller ælde.

7. Klageadgang

Der kan indgives klage over køb til Søbergs kundeservice. Hvis det ikke er muligt at finde en løsning i sagen, kan der indgives en klage til det relevante klagenævn.
Søberg er medlem af TEQNIK. Der er derfor mulighed for at klage over Søberg til Ankenævnet for Tekniske Installationer

Ankenævnet for Tekniske Installationer
Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup,
Telefonnummer: 87 41 77 90
E-mailadresse: anke@el-vvs-anke.dk

8. Lovvalg og værneting

Køb indgået ved bestilling på Søbergs webshop er omfattet af købeloven, og tvister afgøres efter dansk ret, såfremt varerne er bestilt og leveret inden for landets grænser. Civile søgsmål kan i forbrugerkøb anlægges ved forbrugerens hjemting. Forbrugeren kan også vælge at anlægge sagen ved Retten i Sønderborg, der er Søbergs hjemting. Hvis leveringen skal ske uden for forbrugerens hjemting, kan sagen anlægges i den retskreds, hvor varen skulle leveres. Hvis varen er gået til grunde i et hjemting, der ligger uden for forbrugerens hjemting, kan sagen anlægges i den retskreds, hvor varen gik til grunde.

9. Registrering og behandling af persondata

Søberg registrerer personlige oplysninger i forbindelse med udførelse af opgaver og kommunikation med dig som kunde. Personlige oplysninger kan for eksempel omfatte navn, emailadresse, adresse, telefonnummer.

Personlige oplysninger indsamles og anvendes til administration og udførelse af opgaver, konti, købshistorik, statistik samt bogholderi i henhold til regnskabsloven.

Oplysninger kan overlades til samarbejdspartnere, som leverer ydelser til Søberg i forbindelse med administration af kundeforhold og regnskab. Samarbejdspartnere behandler oplysninger på Søbergs vegne og i henhold til Søbergs instruks.

Herudover kan det under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet.

Søberg sletter dine personlige oplysninger, når Søberg ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor.

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som Søberg behandler, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret personlige oplysninger efter reglerne herom.

Du har desuden ret til at få udleveret de oplysninger om dig selv, som er givet til Søberg, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis du ønsker at opdatere, slette eller klage over behandlingen af personlige oplysninger, skal du kontakte Søbergs kundeservice.

August 2020

Kære kunder og forretningsforbindelser.

I forbindelse med statsministeriets anbefalinger om håndtering af Coronavirus, og heraf mindske risikoen for spredning af smitten, vil vi gøre opmærksom på, at vi tager situationen meget alvorligt.

Da vi kommer i mange virksomheder og private hjem, og gerne vil være yderst påpasselige, har alle vores medarbejdere fået en række forholdsregler og procedure. Disse vil vi følge meget nøje. Som kunde hos os, vil du inden indgåelse af aftale om besøg opleve, at blive spurgt om nogle ekstra spørgsmål, for at vi i fællesskab kan øge sikkerheden.
Vi følger tæt udviklingen og anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen. Vi står stadig 100 % klar til at hjælpe jer med nedbrud og andet hele døgnet rundt på tlf. 70226160.

Tak for forståelsen.

OK