24tVagttelefon

Kontakt os på: 70 22 61 60

24tVagttelefon

Kontakt os på: 70 22 61 60

Velkommen til

Vaillant flexoCOMPACT varmepumpe med 8 KW

Vaillant har i mere end 140 år været markedsledende inden for opvarmningsteknologi. Vaillants succes er baseret på forskning og
udvikling af effektive og energibesparende produkter, som retter sig efter kundernes ønsker og behov. Med en af Vaillants miljøvenlige
løsninger i din bolig er du sikret højeste effektivitet, maksimal komfort, tysk kvalitet og brugervenlig betjening.
Udnyt alle fordelene ved Vaillants flexoTHERM exclusive og flexoCOMPACT exclusive varmepumpesystemer: Højeste effektivitet og
komfort, miljøvenlig opvarmning, lavt elforbrug, nærmest lydløs drift samt minimal vedligeholdelse og opsyn.
Med Vaillants solo varmepumpe flexoTHERM exclusive eller varmepumpeuniten flexoCOMPACT exclusive, som har integreret varmtvandsbeholder, har du alle muligheder for at udnytte jordens eller luftens gratis energi til opvarmning af din bolig og det varme brugsvand.
Varmepumperne kan tilpasses ethvert behov for opvarmning og varmtvandsproduktion. Udover varmeforsyning til en- eller
flerfamiliehuse, kan der også laves individuelle løsninger til industrien og erhvervslivet.

Solen tilfører energi til jorden og luften

Ved at udnytte gratis og vedvarende energiressourcer til
opvarmning får du en utrolig miljøvenlig og effektiv varmeløsning,
hvor solen leverer op til 75 % af energien til varmepumpen.
Med Vaillants flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive kan du udnytte
alle fordelene ved vedvarende energi og tilgodese miljøet, idet du
mindsker energiforbruget og CO2 udslippet betragteligt.
Varmepumperne afgiver nemlig op til fem gange så meget varme
i forhold til elforbruget.

Flexibel

flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive er opbygget omkring et
universalt koncept, idet samme væske/vand varmepumpe kan
anvendes enten som jordvarme- eller luft til vand varmepumpe:
– Ved jordvarmeanlæg via jordslanger eller en boring, hvor energien
overføres til varmepumpen inde i huset.
– Ved luft til vand varmepumpeanlæg, hvor udeluftens energi
overføres til varmepumpen via en udendørsenhed.

Fordele med flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive:

• Fremtidssikret varmeløsning
• Udnyttelse af vedvarende energi
• Samme varmepumpe anvendes enten som jordvarme eller
som luft til vand varmepumpesystem
• Kan installeres stort set hvor det ønskes
• Lavt elforbrug
• Minimalt lydniveau fra 37,4 db(A)
• Høj fremløbstemperatur op til 65° C sikrer maksimal
varme- og varmtvandskomfort via ny EVI teknik
• Kan tilpasses ethvert behov
• Årlig energieffektivitet op til 214 %
• Små indbygningsmål med fleksibel tilslutning af
varmekilde – højre/venstre side

”smart” styring
via App

Den intelligente vej til endnu bedre udnyttelse af energien
– Green iQ
Med Green iQ revolutionerer Vaillant med intelligent nytænkning.
Green iQ kendetegner kvalitetsprodukter, som overholder fremtidens krav til energieffektiv produktion af varme og varmt vand.
Green iQ jord- og luft til vand varmpumperne byder på optimeret
tysk varmeteknologi med bæredygtig produktopbygning, hvor
helt op til 90 % af materialerne kan genanvendes.
Når du vælger en Vaillant flexoTHERM exclusive eller flexoCOMPACT
exclusive varmepumpe, er du med til at mindske energiforbruget
og CO2 udslippet betragteligt, idet de er utrolig effektive og
anvender de gratis og naturlige vedvarende energikilder optimalt.
Med Green iQ flexoTHERM exclusive og flexoCOMPACT exclusive
får du mulighed for online baseret styring via smartphone eller
tablet via en gratis App.
Varmepumpesystemerne kan udvides og anvendes i hybridløsninger i forbindelse med eksempelvis solvarme- og genvindingsanlæg.
Den specialudviklede scrollkompressor er kernen i varmepumperne
og byder på en meget høj virkningsgrad og minimale driftomkostninger. Netop derfor tilbyder Vaillant også gerne 10 års garanti
på kompressoren i flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive,
såfremt påkrævet serviceinterval i henhold til lovkrav om årlig
eftersyn på varmepumper overholdes.

Enestående
varmepumper

Et princip med stor succes. Teknologien i en varmepumpe er
den samme som i et køleskab, blot med omvendt princip.
I en proceskreds bliver den varme, som kommer fra jorden og
luften hævet op på et højere tryk- og temperaturniveau,
og dermed kan den bruges til opvarmingsformål.

Intelligent med enkelt kredsløb
En varmepumpe arbejder i et kredsløb, hvor kølemidlet
cirkulerer på et meget lavt kogepunkt. Følgende fire trin
sørger for optimal varme- og varmtvandskomfort året rundt.
1. Energien optages
I fordamperen optager kølemidlet energien fra varmekilden
(jord eller luft) og fordamper. Kølemidlet ændres fra
flydende form til damp.
2. Trykket øges
I kompressoren øges både trykket og temperaturen.
3. Energien frigives
I kondensatoren bliver kølemidlet igen flydende. Dermed
frigives energi, som bliver afgivet til varmeanlægget.
4. Trykket reduceres
I ekspansionsventilen reduceres trykket, samtidig med at
kølemidlet afkøles. Nu kan systemet igen optage energi,
og kredsløbet starter forfra.

Sensorstyret kølekreds

Hele processen i flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive varmepumperne styres og overvåges via sensorer. Den kontinuerlige
trykmåling i køle-, opvarmnings- og varmekildekredsen sørger
sammen med faseovervågningen for høj komfort og maksimal
driftssikkerhed. Med sensorstyringen kan din VVS-installatør
oven i købet kontrollere kølekredsen uden måleapparat, justere
det efter behov, samt aflæse relevante tekniske detaljer.
Kølemiddel R410A og fremløbstemperatur op til 65° C
I varmepumperne anvendes kølemidlet R410A, som er klor- og
freonfrit. Kølemidlet beskytter miljøet og øger varmepumpens
driftsikkerhed. Det giver også store fordele ved modernisering
af ældre bygninger, da varmepumpen også kan fungere optimalt
ved gængse radiatorsystemer

Optimal
boligkomfort med
vedvarende energi

Intelligent styring

Den intelligente vejrkompenserende styring multiMATIC VRC
700/700f sørger for, at driftperioderne for kompressoren altid er
optimale. På denne måde arbejder din varmepumpe, takket være
styringen, altid kun når der er brug for den – mere økonomisk
kan det næppe gøres.
Udover visning af den gratis tilførte energi fra jorden angives
også informationer om fremløbstemperaturen og varmtvandsbeholdertemperaturen.
Det tilførte energi-udbytte kan også aflæses elektronisk i displayet,
så du til enhver tid kan se, hvor økonomisk og miljøvenlig driften
er – idet den indvundne energi opsummeres måned for måned.
Ydermere kan man aflæse antal starter samt drifttimer.

Høj boligkomfort med lydsvag drift ”Sound Safe System”

flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive varmepumperne har en
meget lydsvag drift. Alle komponenter er isolerede. Der er tænkt
på den mindste detalje med et lydisoleret rammemodul og en
lyddæmpende grundplade.
Bedste scrollkompressor-teknologi med 10 års garanti
Scrollkompressoren i flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive
varmepumperne har 10 års garanti og er specielt udviklet med
en særskilt EVI-teknik til brug i en varmepumpe, som sikrer den
høje fremløbstemperatur helt op til 65° C. Med scroll kompressoren byder varmeanlægget på en meget høj virkningsgrad og
minimale driftomkostninger – også ved lave temperaturer.

Optimal varmeløsning til ethvert behov

Montering og installation af Vaillants flexoTHERM / flexoCOMPACT
exclusive kan ske, stort set hvor det ønskes. Varmepumpen
optager ikke meget plads, og lågen kan desuden valgfrit åbnes
i højre eller venstre side.
flexoTHERM exclusive er solo varmepumpen, som tilpasses
ethvert behov. For optimal varmtvandsproduktion kombineres
varmepumpen med en af Vaillants effektive varmtvandsbeholdere.
Med flexoCOMPACT exclusive uniten får du en komplet varmeløsning til opvarmning af boligen og det varme brugsvand.
Uniten har indbygget varmtvandsbeholder. Uniten kan skilles
i to dele for enkel transport og montage.
Passer ind overalt og klar til udvidelse
Varmepumperne byder på et stilrent og gennemtænkt design og
små produkt- og indbygningsmål:
flexoTHERM exclusive:
H: 1.190/1.310 x B: 595 x D: 600 mm.
flexoCOMPACT exclusive:
H: 1.780/2.000 x B: 595 x D: 650 mm.
Vaillants varmepumper kan med fordel udvides med en varmtvandsbeholder, et solvarmeanlæg eller et genvindingsanlæg.

70.000 DKK

Kontakt for levering

Gratis fragt

Description

Vaillant har i mere end 140 år været markedsledende inden for opvarmningsteknologi. Vaillants succes er baseret på forskning og
udvikling af effektive og energibesparende produkter, som retter sig efter kundernes ønsker og behov. Med en af Vaillants miljøvenlige
løsninger i din bolig er du sikret højeste effektivitet, maksimal komfort, tysk kvalitet og brugervenlig betjening.
Udnyt alle fordelene ved Vaillants flexoTHERM exclusive og flexoCOMPACT exclusive varmepumpesystemer: Højeste effektivitet og
komfort, miljøvenlig opvarmning, lavt elforbrug, nærmest lydløs drift samt minimal vedligeholdelse og opsyn.
Med Vaillants solo varmepumpe flexoTHERM exclusive eller varmepumpeuniten flexoCOMPACT exclusive, som har integreret varmtvandsbeholder, har du alle muligheder for at udnytte jordens eller luftens gratis energi til opvarmning af din bolig og det varme brugsvand.
Varmepumperne kan tilpasses ethvert behov for opvarmning og varmtvandsproduktion. Udover varmeforsyning til en- eller
flerfamiliehuse, kan der også laves individuelle løsninger til industrien og erhvervslivet.

Solen tilfører energi til jorden og luften

Ved at udnytte gratis og vedvarende energiressourcer til
opvarmning får du en utrolig miljøvenlig og effektiv varmeløsning,
hvor solen leverer op til 75 % af energien til varmepumpen.
Med Vaillants flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive kan du udnytte
alle fordelene ved vedvarende energi og tilgodese miljøet, idet du
mindsker energiforbruget og CO2 udslippet betragteligt.
Varmepumperne afgiver nemlig op til fem gange så meget varme
i forhold til elforbruget.

Flexibel

flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive er opbygget omkring et
universalt koncept, idet samme væske/vand varmepumpe kan
anvendes enten som jordvarme- eller luft til vand varmepumpe:
– Ved jordvarmeanlæg via jordslanger eller en boring, hvor energien
overføres til varmepumpen inde i huset.
– Ved luft til vand varmepumpeanlæg, hvor udeluftens energi
overføres til varmepumpen via en udendørsenhed.

Fordele med flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive:

• Fremtidssikret varmeløsning
• Udnyttelse af vedvarende energi
• Samme varmepumpe anvendes enten som jordvarme eller
som luft til vand varmepumpesystem
• Kan installeres stort set hvor det ønskes
• Lavt elforbrug
• Minimalt lydniveau fra 37,4 db(A)
• Høj fremløbstemperatur op til 65° C sikrer maksimal
varme- og varmtvandskomfort via ny EVI teknik
• Kan tilpasses ethvert behov
• Årlig energieffektivitet op til 214 %
• Små indbygningsmål med fleksibel tilslutning af
varmekilde – højre/venstre side

”smart” styring
via App

Den intelligente vej til endnu bedre udnyttelse af energien
– Green iQ
Med Green iQ revolutionerer Vaillant med intelligent nytænkning.
Green iQ kendetegner kvalitetsprodukter, som overholder fremtidens krav til energieffektiv produktion af varme og varmt vand.
Green iQ jord- og luft til vand varmpumperne byder på optimeret
tysk varmeteknologi med bæredygtig produktopbygning, hvor
helt op til 90 % af materialerne kan genanvendes.
Når du vælger en Vaillant flexoTHERM exclusive eller flexoCOMPACT
exclusive varmepumpe, er du med til at mindske energiforbruget
og CO2 udslippet betragteligt, idet de er utrolig effektive og
anvender de gratis og naturlige vedvarende energikilder optimalt.
Med Green iQ flexoTHERM exclusive og flexoCOMPACT exclusive
får du mulighed for online baseret styring via smartphone eller
tablet via en gratis App.
Varmepumpesystemerne kan udvides og anvendes i hybridløsninger i forbindelse med eksempelvis solvarme- og genvindingsanlæg.
Den specialudviklede scrollkompressor er kernen i varmepumperne
og byder på en meget høj virkningsgrad og minimale driftomkostninger. Netop derfor tilbyder Vaillant også gerne 10 års garanti
på kompressoren i flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive,
såfremt påkrævet serviceinterval i henhold til lovkrav om årlig
eftersyn på varmepumper overholdes.

Enestående
varmepumper

Et princip med stor succes. Teknologien i en varmepumpe er
den samme som i et køleskab, blot med omvendt princip.
I en proceskreds bliver den varme, som kommer fra jorden og
luften hævet op på et højere tryk- og temperaturniveau,
og dermed kan den bruges til opvarmingsformål.

Intelligent med enkelt kredsløb
En varmepumpe arbejder i et kredsløb, hvor kølemidlet
cirkulerer på et meget lavt kogepunkt. Følgende fire trin
sørger for optimal varme- og varmtvandskomfort året rundt.
1. Energien optages
I fordamperen optager kølemidlet energien fra varmekilden
(jord eller luft) og fordamper. Kølemidlet ændres fra
flydende form til damp.
2. Trykket øges
I kompressoren øges både trykket og temperaturen.
3. Energien frigives
I kondensatoren bliver kølemidlet igen flydende. Dermed
frigives energi, som bliver afgivet til varmeanlægget.
4. Trykket reduceres
I ekspansionsventilen reduceres trykket, samtidig med at
kølemidlet afkøles. Nu kan systemet igen optage energi,
og kredsløbet starter forfra.

Sensorstyret kølekreds

Hele processen i flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive varmepumperne styres og overvåges via sensorer. Den kontinuerlige
trykmåling i køle-, opvarmnings- og varmekildekredsen sørger
sammen med faseovervågningen for høj komfort og maksimal
driftssikkerhed. Med sensorstyringen kan din VVS-installatør
oven i købet kontrollere kølekredsen uden måleapparat, justere
det efter behov, samt aflæse relevante tekniske detaljer.
Kølemiddel R410A og fremløbstemperatur op til 65° C
I varmepumperne anvendes kølemidlet R410A, som er klor- og
freonfrit. Kølemidlet beskytter miljøet og øger varmepumpens
driftsikkerhed. Det giver også store fordele ved modernisering
af ældre bygninger, da varmepumpen også kan fungere optimalt
ved gængse radiatorsystemer

Optimal
boligkomfort med
vedvarende energi

Intelligent styring

Den intelligente vejrkompenserende styring multiMATIC VRC
700/700f sørger for, at driftperioderne for kompressoren altid er
optimale. På denne måde arbejder din varmepumpe, takket være
styringen, altid kun når der er brug for den – mere økonomisk
kan det næppe gøres.
Udover visning af den gratis tilførte energi fra jorden angives
også informationer om fremløbstemperaturen og varmtvandsbeholdertemperaturen.
Det tilførte energi-udbytte kan også aflæses elektronisk i displayet,
så du til enhver tid kan se, hvor økonomisk og miljøvenlig driften
er – idet den indvundne energi opsummeres måned for måned.
Ydermere kan man aflæse antal starter samt drifttimer.

Høj boligkomfort med lydsvag drift ”Sound Safe System”

flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive varmepumperne har en
meget lydsvag drift. Alle komponenter er isolerede. Der er tænkt
på den mindste detalje med et lydisoleret rammemodul og en
lyddæmpende grundplade.
Bedste scrollkompressor-teknologi med 10 års garanti
Scrollkompressoren i flexoTHERM / flexoCOMPACT exclusive
varmepumperne har 10 års garanti og er specielt udviklet med
en særskilt EVI-teknik til brug i en varmepumpe, som sikrer den
høje fremløbstemperatur helt op til 65° C. Med scroll kompressoren byder varmeanlægget på en meget høj virkningsgrad og
minimale driftomkostninger – også ved lave temperaturer.

Optimal varmeløsning til ethvert behov

Montering og installation af Vaillants flexoTHERM / flexoCOMPACT
exclusive kan ske, stort set hvor det ønskes. Varmepumpen
optager ikke meget plads, og lågen kan desuden valgfrit åbnes
i højre eller venstre side.
flexoTHERM exclusive er solo varmepumpen, som tilpasses
ethvert behov. For optimal varmtvandsproduktion kombineres
varmepumpen med en af Vaillants effektive varmtvandsbeholdere.
Med flexoCOMPACT exclusive uniten får du en komplet varmeløsning til opvarmning af boligen og det varme brugsvand.
Uniten har indbygget varmtvandsbeholder. Uniten kan skilles
i to dele for enkel transport og montage.
Passer ind overalt og klar til udvidelse
Varmepumperne byder på et stilrent og gennemtænkt design og
små produkt- og indbygningsmål:
flexoTHERM exclusive:
H: 1.190/1.310 x B: 595 x D: 600 mm.
flexoCOMPACT exclusive:
H: 1.780/2.000 x B: 595 x D: 650 mm.
Vaillants varmepumper kan med fordel udvides med en varmtvandsbeholder, et solvarmeanlæg eller et genvindingsanlæg.

Reviews

Vi har folk i hele Danmark Så du kan købe vores produkter inkl. installation

kontact:

Ups! We kunne ikke finde din formular.

Vi misbruger ikke dit telefonnummer

gå til toppen