Varmepumper

Vores standard montage for Varmepumpe

En standardmontering udføres af VVS Søberg og indeholder følgende:
Demontering af eksisterende standard gulv placeret fyr med indbygget eller uden varmtvandsbeholder. (excl indstøbt olie/gas/træfyr)
Tilslutning og tilpasning til eksisterende installationer på centralvarme og brugsvand (max 1,5 meter)
Montering af udedelen samt 5 meter køle/centralvarme mellem inde/udedel: Stativ for udedelen/beslag/ sokkelsten
Ved valg af el installation se da beskrivelsen af dette ”under standart el installation”
Komplet installation af 1 stk. luft- til- vand varmepumpe med indbygget varmtvandsbeholder.

Uden for standard monteringen (hvis ikke speficerede i tilbud )er kun det specificerede og således bl.a. ikke.:

Evt. frem føring af kabler på loft samt evt. nedgravning af kabler i synlig/skjult installation
Evt. udvidelse af tavle dvs. ny tavle eller udvidelse af eksisterende el tavle /grupper.
Evt. grave- og bygningsmæssigt arbejde og nedlægning/rensning/fjernelse af olietank.
Evt. fjernelse af gasinstallationer i jord.
Evt. gennemboring i beton / sokler som kræver speciel maskine
Evt. Kørsel vedr. fjernelse af gl oliefyr /gasanlæg beholder / rør fra eksisterende anlæg.
Evt .Støbning af nyt fundament samt faskine / afløb til frostfrit grund .
Evt. Brug af kran for på pladssætning af anlæg /komponenter for do.
Evt. div. el arbejde.

X