Få et godt tilbud


Vi vil gerne give dig et tilbud du ikke kan sige nej til.

Kontakt os uforpligtende

Skriv dit navn og nummer herunder og vi kommer hurtigt tilbage til dig

Varmepumper

Vores standard montage for Varmepumpe

En standardmontering udføres af VVS Søberg og indeholder følgende:
Demontering af eksisterende standard gulv placeret fyr med indbygget eller uden varmtvandsbeholder. (excl indstøbt olie/gas/træfyr)
Tilslutning og tilpasning til eksisterende installationer på centralvarme og brugsvand (max 1,5 meter)
Montering af udedelen samt 5 meter køle/centralvarme mellem inde/udedel: Stativ for udedelen/beslag/ sokkelsten
Ved valg af el installation se da beskrivelsen af dette ”under standart el installation”
Komplet installation af 1 stk. luft- til- vand varmepumpe med indbygget varmtvandsbeholder.

Uden for standard monteringen (hvis ikke speficerede i tilbud )er kun det specificerede og således bl.a. ikke.:

Evt. frem føring af kabler på loft samt evt. nedgravning af kabler i synlig/skjult installation
Evt. udvidelse af tavle dvs. ny tavle eller udvidelse af eksisterende el tavle /grupper.
Evt. grave- og bygningsmæssigt arbejde og nedlægning/rensning/fjernelse af olietank.
Evt. fjernelse af gasinstallationer i jord.
Evt. gennemboring i beton / sokler som kræver speciel maskine
Evt. Kørsel vedr. fjernelse af gl oliefyr /gasanlæg beholder / rør fra eksisterende anlæg.
Evt .Støbning af nyt fundament samt faskine / afløb til frostfrit grund .
Evt. Brug af kran for på pladssætning af anlæg /komponenter for do.
Evt. div. el arbejde.

X