Komplet Guide til Jordvarme:

Din Vej til Grøn Energi

Kort forklaring på, hvad jordvarmepumper er

Jordvarmepumper, også kendt som geotermiske varmepumper, udnytter de stabile temperaturer under jordens overflade til at levere energieffektive opvarmnings- og afkølingsløsninger. Denne bæredygtige teknologi er blevet et endnu mere populært alternativ til konventionelle HVAC-systemer og tilbyder et utal af miljømæssige og økonomiske fordele.

Oversigt over betydningen og fordelene ved jordvarme

En jordvarmepumpe fungerer ved at udnytte jordens naturlige varme, der er lagret under overfladen. Denne varme er relativt konstant hele året, hvilket gør jordvarmepumperne til en pålidelig og effektiv energikilde. Afhængigt af årstiden kan jordvarme-systemet overføre varme fra jorden til din ejendom (til opvarmningsformål) eller fra din ejendom tilbage til jorden (til køleformål). Denne ressourcefulde brug af jordens naturlige termiske egenskaber er det, der gør jordvarme så unikke og værdifulde.

01. Forståelse af jordvarmepumper

Detaljeret forklaring på, hvordan jordvarmepumpe fungerer

Konceptet med en jordvarmepumpe kan virke komplekst ved første øjekast, men i bund og grund er det meget enkelt. Et jordvarmeanlæg fungerer ud fra princippet om, at jorden under jordens overflade opretholder en relativt konstant temperatur hele året rundt, uanset atmosfærens temperatur. Dette skyldes jordens enorme termiske lagringskapacitet. Dette princip bruges af jordvarme til at udveksle varme med jorden, hvilket gør den til en utrolig effektiv metode ift. både opvarmning og afkøling.

Et jordvarme-system består af en varmepumpeenhed (placeret inde i bygningen) og en jordvarmeveksler (nedgravet i jorden). Veksleren er i bund og grund et system af rør, hvorigennem et kølemiddel eller en varmeoverførende væske cirkulerer. Om vinteren udtrækker varmepumpen varmen fra væsken (som er blevet opvarmet af jorden), forstærker den og fordeler den derefter i hele bygningen. Om sommeren er processen omvendt: Varmepumpen tager varmen fra bygningen, overfører den til væsken i rørene, som derefter bliver afkølet af jorden.

Det er vigtigt at bemærke, at jordvarmepumpe ikke skaber varme; de overfører den blot. Den faktiske energi, som systemet bruger, bruges kun til at drive pumpen, ventilatoren og kompressoren. Derfor er GSHP’er så effektive, idet de ofte producerer op til fire gange den mængde energi, de forbruger.

120-Raum_Variante_D_Compress7800iLW_V01_UHD_210811_1

Videnskaben bag jordvarme

Videnskaben bag jordvarmepumper er centreret omkring principperne for termodynamik og varmeoverførsel. Kort sagt, varme strømmer naturligt fra områder med højere temperatur til områder med lavere temperatur. I forbindelse med en GSHP udnytter systemet dette princip til at flytte varme fra jorden til en bygning eller omvendt, afhængigt af behovet for opvarmning eller afkøling.

Her er nogle flere oplysninger om, hvordan det fungerer:

 • Varmeabsorption: I opvarmningstilstand absorberer GSHP-systemet varme fra jorden via en sløjfe (kendt som en jordsløjfe), der er fyldt med en varmeoverførselsvæske, typisk en blanding af vand og frostvæske. Denne væske cirkulerer gennem rørene og absorberer varmen fra jorden.
 • Varmeveksling: Den opvarmede væske transporteres derefter til varmepumpeenheden inde i bygningen. Her overføres varmen fra væsken til kølemidlet i varmepumpen gennem en varmeveksler.
 • Varmeforstærkning: Det varme kølemiddel komprimeres derefter, hvilket øger dens temperatur yderligere. Dette er en anvendelse af gasloven, som siger, at komprimering af en gas øger dens temperatur.
 • Varmefordeling: Varmen fra det komprimerede kølemiddel overføres derefter til bygningens varmesystem (f.eks. gulvvarmesystemer eller radiatorer) for at opvarme bygningen.

I køletilstand er processen simpelthen omvendt. Varmepumpen absorberer varme fra bygningen og overfører den til jordkredsløbet, hvilket effektivt afkøler bygningen.
Nøglen til effektiviteten af en GSHP er jordens konstante temperatur. Dette giver en stabil og pålidelig varmekilde (eller sænkning i køletilstand), hvilket gør GSHP-systemet til en effektiv og bæredygtig løsning til opvarmning og kølebehov.

Komponenter i jordvarmeanlæg

Et jordvarmepumpe-system består af flere nøglekomponenter, der arbejder sammen for at levere energieffektiv opvarmning og køling. Her er en oversigt over de vigtigste dele:

 • Jordsløjfe: En række rør bliver nedgravet under jorden. Sløjfen er fyldt med en varmeoverførende væske (normalt en blanding af vand og frostvæske), som cirkulerer og absorberer eller spreder varme fra eller til jorden.
 • Varmepumpe: Denne enhed, der er placeret inde i bygningen, har tre hovedkomponenter: en kompressor, en kondensator og en fordamper. Varmepumpeenheden er det sted, hvor selve varmeudvekslingen finder sted.
  • Kompressor: Systemets hjerte, kompressoren, har ansvar for at øge trykket og temperaturen på kølemidlet.
  • Kondensator: Det er her, varmeudvekslingen finder sted. I opvarmningstilstand afgiver det varme højtryks-kølemiddel sin varme til bygningens varmesystem. I køletilstand absorberer det varme fra indeluften.
  • Fordamper: Her absorberer kølemidlet varme fra den varmeoverførende væske, der kommer fra jordkredsløbet.
 • Varmefordelingssystem: Når varmen er koncentreret i varmepumpeenheden, skal den fordeles i hele bygningen. Dette sker typisk gennem et konventionelt kanalsystem, gulvvarmesystemer eller radiatorer.
 • Pumpe og styring: Pumpen cirkulerer varmeoverførselsvæsken gennem jordkredsløbet, og styringen styrer varmepumpesystemets drift for at sikre optimal ydelse.
 • Ekspansionsventil: Denne komponent regulerer strømmen af kølemidlet og reducerer tryk og temperatur, før det kommer ind i fordamperen.

Sammen udgør disse komponenter et effektivt og virkningsfuldt system til opvarmning og køling af bygninger. Designet kan variere afhængigt af den specifikke type jordvarme-system (horisontalt, vertikalt, bassin/sø osv.), men de grundlæggende komponenter og principper er de samme.

02. Fordele ved jordvarmepumper

Energieffektivitet

En af de største fordele ved jordvarmepumper er deres bemærkelsesværdige energieffektivitet. Grunden til, at jordvarme er så effektive, er, at de bruger jordens konstante temperatur som overførselsmedium i stedet for den udendørs lufttemperatur. Dette gør det muligt for systemet at opnå ret høje virkningsgrader (300-600 %) på de koldeste vinternætter, sammenlignet med 175-250 % for luftvarmepumper på kølige dage.

I modsætning til traditionelle varmeanlæg-systemer, der forbrænder brændstof for at skabe varme, flytter en jordvarme blot varme fra et sted til et andet – fra jorden til dit hjem om vinteren og omvendt om sommeren. Den energi, den bruger, bruges kun til denne overførselsproces, som foregår ved hjælp af en kølecyklus, der ligner den, der findes i et klimaanlæg eller køleskab.

Jordvarme-systemet kan producere op til 4 eller 5 varmeenheder for hver elektrisk enhed, det bruger. Det betyder, at for hver kilowatt-time elektricitet, der bruges til at drive systemet, kan en jordvarmepumpe producere fire til fem kilowatt-timer varme. Ved køling er effektiviteten også højt på grund af den relativt kølige jordtemperatur sammenlignet med lufttemperaturen om sommeren.

Det er vigtigt at bemærke, at den nøjagtige effektivitet af et jordvarme-system kan afhænge af flere faktorer, herunder temperaturen i jorden, hvor kredsløbet er installeret, bygningens størrelse og isolering, samt den installerede systemtype. Generelt kan jordvarme dog give betydelige energibesparelser i forhold til traditionelle varme- og kølesystemer.

Denne øgede effektivitet betyder ikke kun mindre energiforbrug og lavere regninger, men også en reduktion af drivhusgasemissionerne, hvilket gør jordvarme til et mere bæredygtigt valg. Denne fremragende energieffektivitet er en af de vigtigste grunde til, at jordvarmepumper bliver stadig mere populære i både bolig- og erhvervsområder.

household-energy-bills-concept-heating-radiator-shape-house-with-stack-coins-3d-rendering

Omkostningsbesparelser

Investering i et jordvarmepumpesystem kan være højere end i konventionelle varme- systemer, men de langsigtede besparelser kan mere end opveje disse indledende omkostninger. Disse besparelser kommer primært fra systemets høje energieffektivitet, hvilket fører til lavere forbrugsregninger.

Det betyder, at du får mere varme (eller køling) for den samme mængde energi, hvilket fører til betydelige besparelser på energiregningerne. Afhængigt af det tidligere system og de aktuelle energipriser kan besparelserne på energiomkostningerne faktisk være på mellem 30 % og 60 %.

Desuden kræver jordvarme mindre vedligeholdelse end traditionelle varmeanlæg, hvilket kan føre til yderligere besparelser i systemets levetid. Jordsløjferne i en jordvarmepumpe har en levetid på over 50 år, og selve varmepumpeenheden kan holde i 20-25 år, hvilket er meget længere end en konventionel ovn eller klimaanlæg.

Det er vigtigt at bemærke, at den nøjagtige omkostningsbesparelse kan afhænge af flere faktorer, herunder lokale energipriser, effektiviteten af det gamle varme-/kølesystem, effektiviteten af det nye jordvarme-system og omkostningerne ved installationen af varmepumpe.

Sammenfattende kan de indledende omkostninger være højere, men de reducerede driftsomkostninger og de potentielle finansielle incitamenter gør jordvarme til en omkostningseffektiv løsning på lang sigt.

Miljømæssige fordele

Jordvarmepumper har betydelige miljømæssige fordele, hvilket gør dem til et fremragende valg for dem, der ønsker at reducere deres CO2-fodaftryk. Den største miljømæssige fordel ved jordvarme stammer fra deres energieffektivitet og den deraf følgende reduktion af drivhusgasemissionerne.

 • Reducerede drivhusgasemissioner: Traditionelle varme- og kølesystemer er ofte afhængige af forbrænding af fossile brændstoffer, hvilket medfører udledning af kuldioxid og andre drivhusgasser. I modsætning hertil bruger jordvarmepumpen elektricitet til at overføre varme fra jorden til bygningen (eller omvendt) i stedet for at brænde brændstof til at skabe varme. Som følge heraf producerer de færre emissioner.
 • Bæredygtig energikilde: Den varme, der anvendes af jorden, er en form for vedvarende energi. Solen genopbygger naturligt varmen i jorden, hvilket gør den til en bæredygtig og næsten uudtømmelig energikilde.
 • Reduceret belastning af elnettet: På grund af deres høje effektivitet kan jordvarme bidrage til at reducere efterspørgslen på elnettet i spidsbelastningsperioder. Dette kan bidrage til netstabilitet og mindske behovet for yderligere kraftværker.

Konklusionen er, at jordvarmepumper kan spille en vigtig rolle i bestræbelsen på at reducere drivhusgasemissionerne og bekæmpe klimaændringerne. De giver mulighed for at levere komfortabel og effektiv opvarmning og køling og samtidig reducere miljøpåvirkningen betydeligt.

Alsidighed og komfort

Jordvarmepumper er ikke kun energieffektive og miljøvenlige, men de er også alsidige og giver øget komfort. Dette skyldes deres unikke evne til at levere både varme og køling og deres konstante ydeevne.

 • Opvarmning og køling: I modsætning til nogle traditionelle systemer, der kun leverer varme, kan jordvarmepumpe levere både varme og køling fra det samme system. Om vinteren henter pumpen varme fra jorden og overfører den til bygningen. Om sommeren er processen den omvendte, og systemet udtrækker varme fra bygningen og overfører den tilbage til jorden. Denne alsidighed kan forenkle klimaanlæggene i hjemmet ved at fjerne behovet for separate varme- og køleanlæg.
 • Ensartet komfort: Jordvarmeanlæg leverer ensartet og jævn varme og køling uden de varme og kolde luftstød, der er forbundet med konventionelle systemer. Dette skyldes den konstante temperatur i jorden, der fungerer som varmekilde eller -sænke. Som følge heraf, at jordvarme opretholder en mere ensartet indendørs temperatur og giver bedre komfort.
 • Lydsvag drift: Jordvarme fungerer mere støjsvagt end traditionelle varmeanlæg. Der er ingen udendørs enhed som med luftvarmepumper, hvilket betyder, at der ikke er nogen støj uden for hjemmet og ingen problemer med, at enhederne udsættes for vejrliget eller vandalisme.
 • Pladsbesparende: Da jordvarme ikke kræver traditionelle udendørs enheder som klimaanlæg eller luft-vand varmepumper, kan de spare udendørs opholdsareal og bevare den æstetiske appel af hjemmets omgivelser.
 • Varmt vand til husholdningsbrug: Nogle jordvarmeanlæg kan også levere varmt brugsvand, enten ved direkte varmeoverførsel til varmtvandsbeholderen eller ved hjælp af en desupervarmer som en valgfri funktion. En desuperheater er en sekundær varmeveksler, der tager overskydende varme fra jordvarme i kølesæsonen og omdanner den til varmt vand, hvilket øger den samlede systemeffektivitet.

Kort sagt tilbyder jordvarmepumpe alsidighed og komfort, som er svær at slå. De giver en alt-i-én-løsning til opvarmning, køling og nogle gange endda varmt vand med støjsvag drift og konstante, behagelige indendørs temperaturer.

03. Installation og service af en jordvarmeanlæg

Oversigt over installationsprocessen

Installationsprocessen af en jordvarmepumpe er en kritisk fase og kan være mere kompleks end installationen af traditionelle varme- og kølesystemer. Den omfatter flere trin og kræver professionel ekspertise for at sikre optimal ydeevne og lang levetid.

Vurdering af stedet:
Det første skridt er en grundig vurdering af stedet. Der tages hensyn til faktorer som f.eks. ejendommens størrelse og type, jordens sammensætning og dybde samt det lokale klima. På dette trin bestemmes det bedst egnede type jordvarme-system – horisontalt, vertikalt eller bassin/sø – samt størrelsen.

Udformning af systemet:
Jordvarmeanlæg skal være korrekt designet til at matche bygningens varme- og kølebehov. Dette omfatter en korrekt dimensionering af jordkredsløbet, som er afgørende for systemets effektivitet og ydeevne. Over- eller underdimensionering kan føre til højere driftsomkostninger, mindre komfort og kortere levetid for udstyret.

Installation af jordsløjfen:
Dette indebærer udgravning eller boring, afhængigt af om der installeres en horisontal eller vertikal jordsløjfe. Sløjfen placeres derefter, fyldes op, og jorden komprimeres for at forbedre varmeoverførslen.

Installation af varmepumpedelen:
Varmepumpe er installeret inde i bygningen, typisk i en kælder eller et bryggers. Den skal tilsluttes jordkredsløbet og bygningens varme- (og eventuelt kølesystem).

Afprøvning og idriftsættelse af systemet:
Når systemet er installeret, skal det testes grundigt for at sikre, at det fungerer korrekt. Jordkredsløbet skal trykprøves for utætheder, og hele systemet skal kontrolleres for at bekræfte, at det fungerer effektivt og virkningsfuldt.

Dokumentation:
Installatøren skal levere detaljeret dokumentation om systemet, herunder en manual og vedligeholdelsesinstruktioner. Husejeren bør også få en grundig forklaring på, hvordan systemet fungerer, og hvilke vedligeholdelsesopgaver han/hun skal udføre.

Installationen af et jordvarmeanlæg bør altid udføres af en certificeret fagmand for at sikre, at den udføres korrekt og sikkert. På trods af kompleksiteten og de indledende omkostninger kan jordvarmens høje effektivitet og lange levetid gøre dem til en omkostningseffektiv løsning i det lange løb.

picture of guy installing bosch jordvarme

Almindelige vedligeholdelsesopgaver

Selv om jordvarmepumper er kendt for deres pålidelighed og lange levetid, kræver de en vis vedligeholdelse for at holde dem i gang effektivt og virkningsfuldt. Sammenlignet med konventionelle varme- og kølesystemer er vedligeholdelseskravene til en jordvarme dog relativt lave.

Årlige service:
Det er tilrådeligt at få en professionel til at foretage et årligt servicetjek. De vil inspicere hele systemet for at sikre, at det fungerer korrekt, kontrollere og justere kølemiddelniveauet om nødvendigt og sikre, at kredsløbets frostbeskyttelse er tilstrækkelig.

Filterændringer:
Luftfiltrene i jordvarme-systemet skal skiftes regelmæssigt, normalt hver 1-3 måned, afhængigt af filtertypen og forholdene i hjemmet. Dette er noget, som boligejerne typisk selv kan gøre.

Vedligeholdelse af kanalarbejde: Hvis jordvarme-systemet er forbundet med et kanalsystem til distribution af varme og køling, er regelmæssig vedligeholdelse af kanalerne også nødvendig. Dette omfatter tætning og isolering af kanalerne og rengøring af dem med få års mellemrum for at fjerne støv og snavs.

Jordsløjfesystemet:
Jordsløjfesystemet, som er nedgravet under jorden, er typisk vedligeholdelsesfrit. Det er dog vigtigt at overvåge tryk, strømhastighed og temperatur for at sikre, at der ikke er lækager eller andre problemer.

Varmepumpe-enhed:
Varmepumpeenheden bør inspiceres regelmæssigt for tegn på utætheder eller andre problemer. Blæseren bør rengøres, og remmene bør kontrolleres og om nødvendigt udskiftes.

Termostat:
Regelmæssig kontrol og korrekt programmering af termostaten kan også bidrage til at opretholde systemets effektivitet.

Nøglen til vedligeholdelse af et jordvarme-system er at opdage og løse problemer tidligt, før de bliver til større problemer. Ved at følge med i den regelmæssige vedligeholdelse kan husejere hjælpe med at sikre, at deres jordvarme-system fungerer med maksimal effektivitet, forlænger dets levetid og minimerer behovet for dyre reparationer.

Husk, at alle væsentlige vedligeholdelsesopgaver bør udføres af en certificeret fagmand. Se altid producentens anvisninger og anbefalinger for specifikke vedligeholdelseskrav for dit specifikke jordvarme-system.

Ring Nu widget- Varmepumpe pillar

Har du brug for en ny varmepumpe? Vi er klar til at hjælpe dig med et tilbud.

Kontakt os på 70 22 61 60

RING NU!

04. Jordvarme og miljøet

Jordvarmes rolle med hensyn til at reducere CO2-fodaftrykket

Jordvarmepumper kan reducere en bygnings CO2-fodaftryk betydeligt og dermed bidrage til indsatsen mod klimaændringer. Dette skyldes primært deres høje energieffektivitet og det faktum, at de anvender vedvarende varme fra jorden.

Hvis den elektricitet, der anvendes til at drive jordvarmepumpen, er produceret af vedvarende energikilder, f.eks. sol- eller vindkraft, kan systemet desuden være næsten helt CO2-neutralt. Dette kan gøre GSHP’er til en vigtig del af en bæredygtig fremtid med lavt kulstofforbrug.

Bevaring af naturressourcer

Jordvarmepumper bidrager til bevarelse af naturressourcerne på flere måder. For det første reducerer de ved at bruge jordens naturlige varme afhængigheden af fossile brændstoffer som olie, gas og kul, som er begrænsede ressourcer, der ofte importeres fra andre regioner eller lande. Dette kan øge energisikkerheden og mindske de miljømæssige konsekvenser i forbindelse med udvinding og transport af fossile brændstoffer.

For det andet bruger jordvarmere el mere effektivt end traditionelle varmesystemer, hvilket betyder et lavere samlet elforbrug. Dette kan mindske belastningen på elnettet og mindske efterspørgslen efter elproduktion, hvilket sparer ressourcer.

Til sidst betyder jordvarmernes lange levetid (jordsløjferne kan holde i over 50 år og varmepumpeenheden i 20-25 år) mindre hyppig udskiftning og dermed mindre ressourceforbrug og spild i forhold til konventionelle systemer.

Ingen lokale emissioner eller forurening

Jordvarme giver ikke anledning til lokale emissioner eller forurening. I modsætning til forbrændingsbaserede opvarmningssystemer frigiver de ikke kulilte eller andre skadelige gasser på brugsstedet, hvilket forbedrer luftkvaliteten indendørs og udendørs. Dette kan være særligt fordelagtigt i byområder, hvor luftkvaliteten kan være et stort problem.

Da systemet er et lukket kredsløb, er der desuden ingen risiko for udsivning af kølemiddel til atmosfæren. Kølemidlet forbliver i systemet og hjælper med at overføre varme, men bidrager ikke til luftforurening.

Desuden betyder manglen på udendørs kondensatorenheder, at der ikke er nogen støjforurening, hvilket bidrager til et mere støjsvagt miljø. Disse faktorer gør GSHP’er til et miljøvenligt valg til opvarmning og køling.

banner-woman-hand-heating-radiator-apartment-modern-interior-background-with-copy-space-photo(1)

05. Sådan vælges en jordvarmeanlæg

Faktorer, der skal overvejes, når du vælger en jordvarmepumpe

Valget af et jordvarmepumpe bør være baseret på flere nøglefaktorer for at sikre, at det opfylder dine specifikke behov og omstændigheder. Her er nogle af de vigtigste overvejelser:

Størrelse og kapacitet:
Jordvarme skal være korrekt dimensioneret til effektivt at opfylde din ejendoms varme- og kølebehov. Dette kræver en detaljeret beregning af varmebelastningen, som bør udføres af en professionel.

Type af jordsløjfe:
Afhængigt af din ejendoms karakteristika, kan du vælge mellem horisontale, vertikale eller jordsløjfer til damme/søer. Pladsens tilgængelighed, jordens sammensætning og det lokale klima er nogle af de faktorer, der har indflydelse på dette valg.

Omkostninger og finansiering:
Overvej den samlede pris for systemet, inklusive installation, og afvej den mod de potentielle energibesparelser og eventuelle incitamenter, f.eks. skattefradrag eller rabatter.

Certificering og garantier:
Sørg for, at din installatør er certificeret, og vær opmærksom på den garanti, der tilbydes på en jordvarmepumpe.

Potentielle udfordringer, og hvordan de kan overvindes

Mens jordvarme giver mange fordele, kan der være udfordringer, der skal overvejes og overvindes:

Høje opstartomkostninger:
En af de primære hindringer for indførelse af jordvarme er de høje startomkostninger. Dette kan dog ofte opvejes af energibesparelser på lang sigt og potentielle finansielle incitamenter. En detaljeret cost-benefit-analyse kan hjælpe dig med at træffe en informeret beslutning.

Krav til plads:
Jordvarme kræver tilstrækkelig plads til installation af jordsløjfesystemet. Hvis der er begrænset plads, kan en lodret jordsløjfe, som kræver mindre overfladeareal, være et passende alternativ.

Forstyrrelse af installationen:
Installationen af et jordvarmepumpe kan være forstyrrende, da det indebærer betydelige jordarbejder. Med korrekt planlægning og koordinering kan disse forstyrrelser dog minimeres.

Ekspertrådgivning og anbefalinger

Ekspertrådgivning er afgørende, når man vælger og installerer et GSHP-system. Her er nogle anbefalinger:

Brug en certificeret installatør:
Brug altid certificerede fagfolk til at installere dit GSHP-system. De har den nødvendige uddannelse og erfaring til at sikre, at systemet bliver installeret korrekt og sikkert.

Service:
Regelmæssig vedligeholdelse er afgørende for effektiv drift af et jordvarmepumpe. Dette omfatter årlige servicetjek, regelmæssige filterskift og overvågning af systemets ydeevne.

Vend kvalitet frem for pris:
Selvom prisen er en vigtig faktor, bør den ikke gå ud over kvaliteten af systemet eller installationen. Et billigere system af lavere kvalitet kan ende med at koste mere i det lange løb på grund af lavere effektivitet og højere vedligeholdelsesomkostninger.

Husk, at valget af en jordvarmepumpe er en betydelig investering, men med de rette overvejelser og ekspertrådgivning kan det give langsigtede fordele for dit hjem eller din bygning.

06. Konklusion

Sammenfattende kan man sige, at en jordvarmepumpe er en meget effektiv, vedvarende opvarmning- og afkølingsløsning med betydelige miljømæssige fordele. De udvinder varme fra jorden, en kilde, der altid er tilgængelig, og kan levere flere enheder varmeenergi for hver enhed elektricitet, der forbruges. Jordvarmepumpe reducerer ikke blot vores afhængighed af fossile brændstoffer, men mindsker også kulstofemissionerne betydeligt, hvilket gør dem til en afgørende del af en bæredygtig, kulstoffattig fremtid. De bidrager desuden til at forbedre luftkvaliteten, bevare naturressourcerne og øge energisikkerheden.

Valg og installation af en jordvarmepumpe er en betydelig investering, som kræver nøje overvejelse af forskellige faktorer, herunder systemets størrelse og type, det tilgængelige areal, de forudgående omkostninger og potentielle besparelser samt valget af en certificeret installatør. På trods af udfordringerne kan overgangen til en jordvarme med den rette vejledning og professionel bistand være en gnidningsløs og gavnlig proces. Det vigtigste er at sikre, at systemet er skræddersyet til dine specifikke behov og omstændigheder, er installeret korrekt og vedligeholdes godt. I sidste ende kan indførelsen af jordvarme bidrage til en mere bæredygtig og energieffektiv verden, der giver komfort til boligejerne og samtidig beskytter vores miljø.

Form widget – Varmepumpe pillar

Har du brug for en ny varmepumpe?

Skriv til os, og vi vil vende tilbage til dig snarest muligt.

Widget Pillar // Få hjælpEller ring til os på 70 22 61 60

07.FAQ

Hvor længe holder en jordvarmepumpe normalt?

Jordvarmepumpesystemer er ret holdbare. De underjordiske rør kan holde i over 50 år, og selve pumpen kan holde dig komfortabel i 20-25 år med lidt kærlighed og pleje.

Kan en jordvarmepumpe fungere, selv når det er frostvejr udenfor?

Absolut! Jordvarmepumper kan stadig holde dine tæer varme, selv i meget koldt vejr, fordi de bruger jordens stabile underjordiske temperatur.

Kan en jordvarmepumpe også hjælpe med mine varmtvandsbehov?

Du kan godt tro det! Mange jordvarmepumper kan multitaske og forsyne dit hjem med varmt vand samt opvarmning og køling.

Skal jeg have en stor have til et jordvarmepumpesystem?

Det afhænger virkelig af den slags sløjfsystem, du vælger. Horisontale sløjfer kræver mere plads, men hvis din have er lidt hyggelig, kan en vertikal sløjfe være vejen at gå.

Kan jeg installere en jordvarmepumpe i mit gamle hus, eller er det kun til nybyggeri?

Uanset om det er et gammelt eller nyt hus, kan en jordvarmepumpe fungere i enhver type bygning! Dog kan ældre huse muligvis have brug for ekstra isolering for at få mest ud af systemet.

Hvilke besparelser kan jeg forvente på min energiregning med en jordvarmepumpe?

Det er svært at sætte et præcist tal på det, da det afhænger af nogle faktorer, men typisk kan jordvarmepumper hjælpe dig med at opnå betydelige besparelser sammenlignet med traditionelle systemer.

Hvad sker der, hvis jeg flytter? Kan en jordvarmepumpe flyttes?

Sløjfsystemet i jorden er begravet og forbliver stort set på samme sted, men varmepumpen selv kan flyttes. Det er bedst at konsultere en professionel for at drøfte mulighederne.

Laver en jordvarmepumpe støj?

Overhovedet ikke! Jordvarmepumper kører meget stille, både indendørs og udendørs i dit hjem.

Kan jeg selv installere en jordvarmepumpe?

Det er ret teknisk at installere en jordvarmepumpe, så det er normalt bedst at få en certificeret professionel til at gøre det. På den måde ved du, at det bliver gjort rigtigt.

Vi står altid klar med det bedste tilbud til dig

Mangler du et nyt gasfyr, en varmepumpe eller fjernvarme? Eller har du brug for VVS-service? Send os en besked via kontaktformen, så vender vi tilbage med et svar hurtigst muligt.

Kontakt os uforpligtende

Besøg kontakt side
Kontakt os
gå til toppen