Guide om varmepumper

Varmepumper er et energieffektivt alternativ til gas- og oliefyrede enheder og klimaanlæg.

Ligesom et køleskab, bruger varmepumper energi til at flytte varme fra et koldt sted til et varmt sted, så det kolde sted bliver koldere og det varme sted varmere.
En varmepumpe er dermed en enhed, som flytter energi fra en varmekilde til hvad kaldes et termisk reservoir.

Mens klimaanlæg og frysere er kendte eksempler på varmepumper, er ordet “varmepumpe” langt mere generelt, og anvendes som betegnelse for mange varme-, ventilerings- og klimaanlæg, som sørger for at opvarme eller afkøle.
Varmepumper bliver brugt til at opvarme varmt vand i hjemmene, varmt vand som bruges i køkkener, badeværelser, vaskemaskiner etc.

ENERGI CALCULATOR BANNER IMAGE

Varmepumper er signifikant bedre og mere energieffektive end enkle, elektriske rumopvarmere. Fordi de flytter varmen i stedet for at genere den kan varmepumper give samme rumopvarming eller -nedkøling for en fjerdedel af det, det vil koste at opvarme/afkøle på traditionelle måder såsom gasovne eller oliefyr.

Der er 3 måder hvorpå din varmepumpe kan opsamle varme: luft-til-luft, luft-til-vand og jordvarme. Varmepumperne samler varme fra luften, vandet eller jorden udenfor dit hjem og koncentrerer den til indendørs brug.

01. Typer af varmepumper

Der findes 2 typer varmepumper: de som henter varme fra luften og de geotermiske, også kaldet jordvarmepumper. Fælles for begge varmepumpe-typer er, at de samler varme fra luften, vandet eller jorden udenfor dit hjem og koncentrerer den til indendørs brug.

Luft-til-vand-varmepumper

Den mest normale type varmepumpe er den, som henter varme fra luften og flytter den imellem dit hus og luften udenfor.
De varmepumper som er på markedet i dag kan reducere dit behov for elekticitet til opvarming med rundt regnet 50% sammenlignet med elektriske opvarmingsmetoder såsom ovne og fodpanelsvarmekilder.

Høj-effektive varmepumper er også i stand til at affugte bedre end standardklimaanlæg. Dette resulterer i mindre energiforbrug og bedre komfort i sommermånederne. Til hjem uden skorsten findes der luftvarmepumper uden behov for tilkobling til skorsten. Denne type varmepumpe kaldes en splitvarmepumpe.
Der findes ydermere en speciel type luftvarmepumpe, en “omvendt cyklus-varmepumpe”, som i stedet for luft genererer varmt og koldt vand. Denne varmepumpe giver mulighed for at benytte det varme vand i forbindelse med indlagt gulvvarme.

Jordvarmepumper (vand- eller jordkilde)

Jordvarmepumper (vand- eller jordkilde) opnår højere effektivitet end andre varmepumper ved at udveksle varme mellem dit hus og jorden eller mellem dit hus og en vandkilde tæt på.
Også selv om de er dyrere at installere har jordvarmepumper lave brugsomkostninger, fordi de udnytter en relativt konstant jord- eller vandtemperatur.

Geotermiske varmepumper, jordvarmepumper, har flere fordele. De kan reducere energibehovet med 30-60%, kontrollere luftfugtigheden, er robuste og pålidelige og passer ind i mange hjem.

Om en jordvarmepumpe passer til dine behov kommer an på, hvor stort din grund er, hvordan undergrunden er og hvordan det omkringliggende landskab ser ud. Jordvarmepumper kan benyttes i mere ekstreme klimatyper end luft-til-vandvarmepumper, og hvad angår kundetilfredsheden med den slags varmesystemer er den meget høj.

Luft-til-luft varmepumper

En luftvarmepumpe kan forsyne dit hjem med effektiv opvarming. Når den er korrekt installeret kan en luftvarmepumpe levere halvanden til 3 gange mere varmeenergi til en bolig end den elektriske energi den benytter.

Dette er muligt fordi en varmepumpe flytter varmen i stedet for at konvertere den fra en energikilde, som forbrændingsvarme gør.

02. Hvordan fungerer en varmepumpe?

En fuldt udstyret, moderne varmepumpe tilbyder effektiv energibesparelse og reduceret kuldioxid-udledning. Produktionen af varme er sikker og økonomisk fordelagtig på grund af den integrerede varmtvandsvarmer, nedsænkningsvarmer, cirkulationspumpe og klimasystemet, som forefindes i den indendørs enhed.

Varmen bliver hentet udefra, fra en udendørs enhed. Heri cirkulerer kølemidlet i et lukket rørsystem, som transporterer varmen fra varmekilden til den indendørs enhed. Måden hvorpå varmen transporteres kan simplificeres som følger:

 • Kølemidlet i den udendørs enhed tager varmen fra luften udenfor og komprimerer den, ved hjælp af en kompressor, til en højere temperatur.
 • Det således opvarmede kølemiddel dirrigeres ind i den indendørs enhed.
 • Kølemidlet afgiver den opsamlede varme til det indendørs system, som sørger for at levere varmen videre i systemet.
 • Nu er kølemidlet igen afkølet og tilbage på væskeform og bliver derfor sendti tilbage til den udendørs enhed, hvorfra processen repeteres.

03. Energirigtig

Luft-til-vandvarmepumper er vejen frem når vi taler om grøn energi og rene måder at opvarme på. Også selv om omkostningerne til anskaffelse er høje er der mange muligheder for finansiering, og fordelene kan ses allerede efter et år efter du har gjort investeringen – med en reduktion af dine varmeomkostninger på omkring 50%.

04. Gas-/oliefyr versus varmepumpesystemer

INSTALLATIONSOMKOSTNINGER

Generelt set er køb og installationsomkostningerne af en gasovn lavere end en varmepumpe. Men komfort-omkostningerne i dit hjem kan være lavere med en varmepumpe. Naturligvis vil enhedsomkostningerne variere i henhold til størrelse og model på begge.

ENERGIEFFEKTIVITET

Varmepumper er mere energieffektive end ovne og fyr, fordi det er lettere at transportere varme end at kreere den. Under ideelle forhold kan en varmepumpe flytte 300% mere energi end den benytter. Derimod kan en højeffektiv gasovn være omkring 90% effektiv. Varmepumper kører på elektricitet, så der er penge at spare på brugen af brændstof.

LUFTKVALITET

Da varmepumper ikke bruger brændstof, producerer og udleder de ikke skadelig drivhusgasser. Dette bliver stadigt vigtigere og nogle steder er man endda begyndt at lave regler om at have varmekilder med lavere udledning af gas.

05. Varmepumpeproducenter i Danmark

VAILLANT

Vaillant har i mere end 140 år været markedsledende inden for opvarmningsteknologi. Denne succes er baseret på forskning og udvikling af effektive og energibesparende produkter, som retter sig efter dine ønsker og behov.
Med Vaillants miljøvenlige løsninger er du sikret højeste effektivitet, maksimal komfort, tysk kvalitet samt intelligent og brugervenlig betjening og styring.

Læs mere om Vailant her Vaillant varmepumper

VØLUND

Hos Vølund Varmeteknik er der blevet leveret varmetekniske produkter til den danske befolkning gennem mere end 140 år. Her er specialisterne i at udvikle bæredygtige og økonomiske varmeløsninger til boliger, institutioner og små og mellemstore virksomheder.
Deres store erfaring er din garanti for den bedste rådgivning og service på markedet.

Klik her hvis du ønsker at vide mere om Vølund varmepumper

BOSCH

Med en varmepumpe udnytter du naturens gratis energi og får samtidig en reduktion på varmeregningen. Dette er godt for både miljøet og din pengepung. Bosch producerer både jord-, luft til luft- samt luft til vand-varmepumper.

PANASONIC

Panasonic har sat sig for at skabe et bedre liv og en bedre verden at leve i, og kontribuerer konsekvent til samfundets udvikling og til at skabe glæde blandt verdens befolkninger.

MITSUBISHI

Mitsubishi Electrics trinløse inverterteknologi tillader kun den nøjagtige mængde strøm, der kræves for at varme huset op. Ingen energi spildes, hvilket gavner både din pengepung og miljøet.

Læs mere her

06. Varmepumpeberegner

Vi har udviklet et system, som kan hjælpe dig med at vælge den rigtige varmepumpe til din husstand. Brug vores Varmepumpeberegner og find ud af, hvad dit hjem har behov for for at kunne skifte til en varmepumpe.

PS. Resultatet kan også inkludere prisen på installationen så du har alle udgifter under kontrol.

07. Finansiering af din varmepumpe

Du kan nemt finansiere din nye varmepumpe ved at benytte vores finansieringsmuligheder. Prøv vores simulator og se, hvordan du kan betale for din nye varmepumpe.

08.Varmepumper og priser - hvorfor er der forskel på prisen?

Et vigtigt emne når man skal købe en varmepumpe er prisen. Hvad har indflydelse på prisen og hvad skal man være opmærksom på når man skal købe en varmepumpe.

Vi har lavet en stor guide der forsøger at afdække alle aspekter omkring økonomi og hvad der har indflydelse på prisen.

Du får bla. svar på følgende spørgsmål:

 • Vinder man noget ved at købe den dyreste varmepumpe?
 • Betyder varmepumpens energimærke noget for prisen?
 • Kan man spare penge på en varmepumpeinstallation ved selv at bortskaffe sit gamle udstyr?
 • Hvad kan jeg få af tilskud, hvis jeg skifter fra oliefyr til varmepumpe?
 • Hvor store ændringer skal mit hus igennem, hvis jeg skifter til varmepumpe?
 • Hvilke typer varmepumper kan jeg bruge til at udskifte mit oliefyr med?
 • Hvilken betydning har klimaaftalen for prisen, hvis du skifter fra oliefyr til varmepumpe?
 • Hvad siger loven omkring service af varmepumper?
 • Sparer jeg noget ved at holde service på min varmepumpe?

Hvorfor er der så stor forskel på priserne mellem forskellige mærker og typer af varmepumper?

Som udgangspunkt er der relativt stor prisforskel på varmepumper.

Det handler selvfølgelig om at varmepumpen er produceret af en meget stor producent, eksempelvis en producent fra Østen, som producerer massevis af varmepumper og dermed har nogle andre indkøbspriser på produkter.

Typisk er der også anvendt lidt billigere produkter til den type varmepumper. Det vil sige at
prisen bliver meget lav. Så er der dernæst forskel på, om man vælger en split varmepumpe, eller om man vælger en monoblok varmepumpe, som er to vidt forskellige typer af varmepumper.

De har begge to nogle fordele og ulemper, og man kan sige, er man oppe i et lidt større varmebehov, større bolig, så skal vi også over i en monoblok varmepumpe, som er en dyrere teknologi.

Det har også noget med støj at gøre fra varmepumpen, især hvilke komponenter der indgår, og hvor meget man har udviklet på den del.

Afhænger prisen på en varmepumpe af kvm på huset?

Det vil det gøre, men egentlig i mindre omfang. Der er ikke så stor forskel på, om man skal bruge eksempelvis en 8 eller en 12 kilowatt varmepumpe.

Der er en prisforskel, men det er ikke det, der er afgørende. Det er mere typen af varmepumpe, og hvad varmepumpen skal kunne, der afgør prisen.

Afhænger prisen på en varmepumpe af isoleringsgraden i huset?

Prisen på varmepumpen afhænger i en vis grad af det, fordi det har noget at gøre med, hvor stor varmepumpen skal være.Men det er primært på driftsøkonomien, at den store forskel kommer. Det er klart, jo bedre huset er isoleret, jo mindre energi skal der bruges. Og dermed koster det noget mindre at varme op.

Afhænger prisen på en varmepumpe af husets alder?

Ja, husets alder har noget at skulle have sagt, og primært fordi et ældre hus typisk ikke er så godt isoleret, og dermed kan vi have brug for en større varmepumpe til at dække husets varmebehov.

Vinder man noget ved at købe den dyreste varmepumpe?

Ja, det kan man ofte. Men det kommer an på, hvor stort et energiforbrug man har. Det er klart, hvis det er et meget godt isoleret hus med et lavt energiforbrug, jamen så er besparelsen ikke så stor, og dermed vil der blive en meget lang tilbagebetalingstid på at vælge en meget dyr løsning.

Så kan en lidt billigere varmepumpe typisk være godt givet ud til et godt isoleret og nyere hus. Så kan man spare nogle penge på installation og stadigvæk få en varmepumpe, som er velegnet.

Betyder varmepumpens energimærke noget for prisen?

Det betyder noget for prisen, ja. Det er klart, at hvis varmepumpen skal opnå et højt energimærke, så skal den være virkelig effektiv og være bygget af nogle af de bedste produkter, der findes på markedet.

09.Hvordan beregner jeg prisen på en varmepumpe?

Er der flere forhold der gør sig gældende for den pris du ender ud med?

Ja, det er der helt sikkert. Der er mange forhold, der gør sig gældende i forhold til, hvilken varmepumpe vi kan installere, og dermed også hvilken pris det er på anlægget.

Eksempelvis et lavenergihus, hvor vi har et bryggers ude i gavlen af huset, hvor varmepumpen også kan stå. Der har vi typisk et lille varmebehov og har en meget enkel installation.

Hvorimod en ældre bolig, hvor der måske er et langt rørtræk imellem udedelen og indedelen, der er prisen noget højere.

Så vi vil rigtig gerne ud og kigge på forholdene og gå det grundigt igennem før vi beregner prisen, for der er stor forskel.

Kan man spare penge på en varmepumpeinstallation ved selv at nedtage sit gamle udstyr?

Ja, det kan man godt, for vi indregner selvfølgelig noget tid i tilbuddet til at nedtage udstyret. Så hvis man selv har mod på opgaven, så er det da bestemt en mulighed.

Det jeg synes, man skal tænke over, er selvfølgelig koordineringen. Man vil i hvert fald få lidt længere driftsstop på sit anlæg, hvis man skal være klar med nedtagningen, før vi kommer, kan man sige.

Så det skal planlægges lidt i forhold til det.

Kan man spare penge på en varmepumpeinstallation ved selv at bortskaffe sit gamle udstyr?

Det kan man også i et vist omfang. Det er klart, der går også lidt tid for os med at få læsset den gamle kedel og beholder og få det bortskaffet.

Og det har vi selvfølgelig også indregnet, når vi afgiver tilbud på varmepumpen.

Så der er lidt at spare. Det er ikke det store.

Kan man spare penge på en varmepumpeinstallation, hvis man selv står for at skaffe elarbejde?

Jeg tror, prisen vil være meget den samme, som hvis vi kommer med en pris på det. Vi går ud og indhenter en pris hos en underleverandør.Og jeg tror ikke, der vil være stor forskel på den pris og så den pris, man selv kan indhente.

Men jeg vedlægger altid prisen som en særskilt pris, og så har man selvfølgelig muligheden for at spørge sin egen elektriker og dermed se, om man kan spare noget.

Har husets alder en indflydelse på beregningen af en varmepumpeinstallation?

Ja, det har det. Er det et ældre hus, der har gennemgået en stor renovering og er blevet efterisoler, så skal der typisk ikke bruges så stor en varmepumpe, og dermed vil prisen være billigere.Er det derimod et gammelt hus, som ikke har så meget isolering og dermed har et større energiforbrug, jamen så skal vi op i en større varmepumpe for at kunne dække varmebehov, og dermed vil installationen også blive dyrere.

Hvordan kan jeg beregne prisen på varmepumpe og installation?

Ja, man kan i et vist omfang selv beregne prisen. Vi har eksempelvis en beregner på vores hjemmeside, hvor du kan gå ind og besvare nogle spørgsmål omkring husets isolering og energiforbrug og så videre.

Og på den baggrund komme frem til, hvad det er for en varmepumpe, der passer til dit forbrug og dit hus og også en cirka pris på installation. Så ja, i et vist omfang.

Kan VVS Søberg lave en beregning på varmepumpe og installation?

Ja, det kan vi, og det er en del af det, vi gør, når vi er ude at besigtige anlægget, som vi altid gerne vil, før vi afgiver tilbud.

Der gennemgår vi de nuværende installationer, og vi gennemgår huset, får nogle oplysninger omkring forbrug og så videre.

Og på baggrund af alle de informationer vi samler sammen, går vi hjem og laver en energiregning på det, hvor vi estimerer det fremtidige energiforbrug og dimensionerer varmepumpen.

10.Hvor meget kan jeg spare pr. år ved at skifte fra oliefyr til varmepumpe?

Hvad kan jeg få af tilskud, hvis jeg skifter fra oliefyr til varmepumpe?

Det afhænger af hvor stor en bolig du har, og hvor effektiv en varmepumpe du vælger.

Der er lige kommet nye regler for energitilskud med nogle lidt højere satser, end vi har været vant til.

Og der er flere forskellige forhold, der afgør, hvor stort et tilskud du kan få.

Hvor store ændringer skal mit hus igennem, hvis jeg skifter til varmepumpe?

Dit hus skal ikke nødvendigvis igennem store ændringer.

I dag har vi varmepumper, der dækker stort set alle de forhold, vi kommer ud til. Vi har varmepumper, der kan levere en meget høj temperatur, eksempelvis, som også kan være velegnet til huse med radiatorer, som typisk kører med en høj fremluftstemperatur.

Tidligere havde vi ikke de samme muligheder, og dermed skulle man ofte lave nogle ændringer på husets nuværende installationer.

Så i dag er vi forholdsvis godt stillet i forhold til det og kan typisk nøjes med at udskifte den nuværende kedel med en varmepumpe.

Kan et pillefyr være en bedre løsning end en varmepumpe?

Jeg vil sige at tidligere kunne et pillefyr måske godt være en bedre løsning end en varmepumpe eller i hvert fald en billigere løsning end en varmepumpe.

For år tilbage var prisen stort set den samme for opvarmning af boligen, om man havde et pillefyr, eller man havde en varmepumpe. Med de lave energiafgifter på el til varmepumper i dag er der bare så store besparelser ved at køre med varmepumpen.

Så argumentet for at vælge et pillefyr til en lidt mindre investering er ikke til stede længere.

Hvilke typer varmepumper kan jeg bruge til at udskifte mit oliefyr med?

Det kommer meget an på hvad det er for et varmeanlæg du har i boligen. Som udgangspunkt kan du udskift dit oliefyr med både en jordvarmepumpe eller en luft til vand varmepumpe.

Og så længe der er tale om varmepumper, der kan levere tilstrækkelige temperaturer i forhold til dit varmeanlæg, så kan du så vælge de fleste typer varmepumper.

Hvis jeg skifter fra oliefyr til varmepumpe, hvad har så indflydelse på prisen? - Husets alder, isolering, bortskaffelse osv.

Udover varmepumpen kan der være nogle ting, der har indflydelse på prisen. Når det er et oliefyr, er der ofte tale om lidt ældre installationer.

Så det kunne være en gammel støbejernskedel, der står i en kælder, hvor prisen for at få afmonteret og bortskaffet det gamle anlæg er højere.

Der kunne også være tale om en nedgravet olietank, hvor vi skal have afbrændt olietanken og have det meldt til kommunen, hvor vi så skal ud at indhente den pris hos et firma til at få sløjfet den her olietank.

Kan en varmepumpe kobles til det eksisterende system i mit hus?

En varmepumpe kan godt kobles til det eksisterende system i huset.

Både vand, installation og varmeinstallation er tilkoblet på præcis samme måde, som det var fra den tidligere varmekilde.

11.Hvad er prisen på service af en varmepumpe?

Hvad siger loven omkring service af varmepumper?

Med hensyn til service af varmepumper, så siger loven, at hvis der er mere end et kilo kølemiddelfyldning på en varmepumpe,så er det et lovkrav, at den skal serviceres en gang om året.

Hvilke typer varmepumper skal have service?

Alle typer varmepumper, hvad enten det er luft til luft, luft til vand eller jordvarmepumper, skal have service en gang om året, hvis der er mere end et kilo kølemiddelfyldning på varmepumpe.

Hvilke varmepumpemærker tilbyder VVS Søberg service på?

VVS Søberg tilbyder service på alle gængse mærker af varmepumper. Det kunne være Vølund, Bosch, Vaillant, Panasonic og så videre. De mærker som vi typisk ser på det danske marked.

Sparer jeg noget ved at holde service på min varmepumpe?

Du sparer noget ved at få serviceret din varmepumpe på den lange bane.Det er klart, at det koster koster penge at få udført service, men man sikrer også, at varmepumpen holder i mange år, og at varmepumpen kører optimalt og dermed har den bedst mulige driftsøkonomi.

Hvad skal jeg gøre for at få service på min varmepumpe?

For at få service på din varmepump, kan du henvende dig til VVS Søberg. Går ind på vores hjemmeside, eller kontakt os per telefon og bestil et eftersyn på varmepumpen.Så tilbyder vi herefter at lave en serviceaftale, hvor vi kontakter dig, når det er ved at være tid til service igen.

12.Hvilken indflydelse har har finansiering af en varmepumpe på prisen?

Hvad tilbyder VVS Søberg af finansiering af varmepumpe?

VVS Søberg tilbyder en attraktiv finansiering af energiløsninger, heriblandt varmepumper via et samarbejde med Resurse Bank.

Kan besparelsen ved at skifte fra oliefyr til varmepumpe dække finansieringen?

Besparelsen på udskiftning til en varmepumpe kan meget ofte dække finansieringen af installationen.

Det kommer selvfølgelig an på, hvor stor en besparelse man kan opnå. Og så kommer det an på, hvor lang løbetid og dermed hvor lav ydelse man har på lån til at finansiere løsningen.

Kan jeg låne penge til både varmepumpe og installation?

Du kan låne penge til både varmepumpe og installation. Når du låner til finansiering af din energiløsning, så er det på den samlede løsning.

Vi står altid klar med det bedste tilbud til dig

Mangler du et nyt gasfyr, en varmepumpe eller fjernvarme? Eller har du brug for VVS-service? Send os en besked via kontaktformen, så vender vi tilbage med et svar hurtigst muligt.

Kontakt os uforpligtende

Besøg kontakt side
Kontakt os
gå til toppen