Guide til Fjernvarme

Fjernvarme er en type centralvarmesystem, der anvendes i visse dele af verden, typisk i Nordeuropa. Fjernvarmesystemer anvendes til at levere varme til en gruppe af bygninger, som er tilsluttet det samme lukkede kredsløbssystem. Fjernvarme findes over hele verden og har været anvendt i århundreder.

Hvad er fjernvarme?

I nogle dele af verden opvarmes bygninger af et centralt anlæg, der distribuerer varmen via underjordiske rør. Fjernvarme bruger ikke naturgas eller fossile brændstoffer til at skabe varme. Fjernvarme er en populær måde at opvarme bygninger på i Danmark. Den har været anvendt i over 100 år og er blevet moderniseret for at opfylde behovene i dagens samfund.

Fjernvarme kan give en konstant, behagelig temperatur i hele huset og skabe et sundt indeklima, samtidig med at du sparer penge på dine energiregninger.

01. Typer af fjernvarme

Der findes forskellige typer af fjernvarme med hver deres karakteristika. Når du skal beslutte, hvilken type system du skal installere, er det vigtigt at vide, hvor du bor, og hvad dit energibehov er.

 • Central fjernvarme
  Dette system anvender en central kedel (f.eks. en kulfyret kedel) og pumper varmt vand gennem rør til boliger og virksomheder. Det kan anvendes i både boligområder og erhvervsområder.
 • Jordbaseret fjernvarme
  Dette system opvarmer vand, der cirkulerer gennem rør, der løber under jorden eller i boringer, der er dybt nedgravet i jorden. Det kan levere både varme og varmt vand til boliger og virksomheder, men det kan ikke bruges i områder, hvor grundvandet er forurenet, eller hvor der ikke er jord eller sand til rådighed til at bore i.
Soeberg Fjernvarme

02. Hvordan fungerer fjernvarme?

Varmen fra værket fordeles i hele bydelen via underjordiske rør. Fjernvarmesystemer er ofte mere effektive end individuelle kedler, fordi de udnytter spildvarme, som ellers ville blive udledt i atmosfæren.

Varmen i fjernvarmen bestemmes af:

Kraftvarmeværker har en 30 % brændselsbesparelse på den ene side af ligningen. 66 % af fjernvarmen produceres på denne måde.
I 2018 oplyste Energistyrelsen, at opvarmning af fjernvarmevand blev fordelt på forbrænding af:

– Biobrændstoffer – 54,9 procent
– Brændbart affald – 9,2 procent
– Fossile brændstoffer – 29 procent
– Sol og geotermisk energi 2,5 procent
– Bioolie og biogas 2,8 procent
– Elektricitet og varmepumper 1,6 procent

Mange ældre kraftværker er drevet af fossile brændstoffer. De forsyner værket med energi, som driver en dampturbine og producerer elektricitet. Den kan også bruges til rumopvarmning og andre tjenester.

03. Opvarm dit hjem med fjernvarme

Du leder efter en måde at reducere dine CO2-emissioner og sænke din varmeregning. Du ønsker et mere bæredygtigt, effektivt og pålideligt varmesystem. Fjernvarme er svaret.

Fjernvarme er et system, der leverer varme fra én kilde til mange bygninger i en by eller region. Det bruger elektrisk energi, eller i nogle tilfælde biomasse eller geotermisk energi, til at producere varmt vand, som derefter distribueres gennem rør til boliger og virksomheder i området. Systemerne bruger vand eller damp til at overføre varme fra en bygning til en anden. Denne proces anvendes ofte i Sverige, Norge og Danmark.

Fjernvarme sparer energi ved at bruge en central kedel i stedet for individuelle kedler i hver enkelt bolig. Fjernvarme reducerer også spild ved at genanvende spildvarmen fra kedlen. Og da der ikke er nogen giftige emissioner, er det bedre for dig, din familie og miljøet!

Hvis du ikke bruger fjernvarme…

 • Du spilder penge
 • Du bidrager til drivhusgasemissioner
 • Du laver et økologisk rod

Fjernvarmesystemer er en god investering for boligejere, fordi de giver en række fordele. De bruges ofte på steder, hvor det er svært at bruge et individuelt opvarmningssystem til hjemmet, f.eks. skoler, hospitaler og kontorbygninger.

04. Hvor længe holder et fjernvarmesystem?

Et fjernvarmesystem holder i mange år, og det er ikke nødvendigt at udskifte dele ofte. Fjernvarme kan være en god løsning for mange mennesker. Fjernvarme er pålidelig og billig i drift, idet gamle cirkulationspumper f.eks. skal udskiftes med mere effektive energibesparende pumper.

05. Hvad koster det at opvarme med fjernvarme?

Fjernvarme kan være en billigere og mere bæredygtig opvarmningsmulighed, da det ofte er billigere at opvarme med. Du kan finde priserne på fjernvarme på Forsyningsstyrelsens hjemmeside.

Afhængigt af din situation kan fjernvarmepriserne svinge. De faktorer, der har indflydelse på disse omkostninger, kan omfatte effektiviteten af dit system, husstandens afstand og prisen på det brændstof, der købes i øjeblikket.

Priserne for fjernvarme svinger meget fra værk til værk. Den gennemsnitlige pris er 4,5 (2019) gange højere end den billigste pris, der er fundet.

06. Når du køber et fjernvarmesystem, er der flere spørgsmål, du bør stille dig selv.

Dit fjernvarmesystem bestemmes af det anlæg, der forsyner din bolig. Et fjernvarmeværk eller en blikkenslager kan rådgive dig om, hvilke muligheder du har for dit fjernvarmesystem.
Det kan være svært at vælge det mest energieffektive varmeværk.

Det afhænger ofte af din varmekilde, så benyt lejligheden til at spørge de installerende VVS’ere til råds om, hvilke der har lavt varmetab og elforbrug. Du har brug for et plusanlæg med lavt varmetab. Anlægget skal have en fremragende kapacitet til at levere varmt vand fra fjernvarmeværket, så bygningens vand er 35 grader koldere, hvilket resulterer i en mere økonomisk langsigtet løsning for din fjernvarme. Fjernvarme er billigere for forbrugerne, fordi det er mere effektivt.

07. Fjernvarme til beboelse vil kræve mindre vedligeholdelse end traditionelle anlæg på stedet.

Varmeanlægget i dit hjem bør inspiceres en gang om året. Det er vigtigt at få det serviceret af en autoriseret blikkenslager. Alle autoriserede VVS-installatører skal inspicere rørene for at sikre, at de kører korrekt. Vedligeholdelsen bør også omfatte rensning af filtrene på fjernvarmerørene og kontrol eller udskiftning af anoder i vandlagertanke.

Du bør åbne og lukke kugleventilerne i dine rør med et par måneders mellemrum for at sikre, at de fungerer korrekt. Du kan også kontrollere, om sikkerhedsventilen på dit varmesystem sidder fast ved at åbne/lukke den.

08. Kan du få fjernvarme?

Omkring 65 % af de danske hjem bruger fjernvarme til opvarmning. Sammen med varmepumper er det den mest miljøvenlige og ofte billigste måde at opvarme dit hjem på.
Hvis du bor i et område med fjernvarme, kan du skifte til det.

Tjek vores værktøj til ny opvarmning, om det er tilgængeligt i dit område. Du kan også se, om du kan spare mere ved at skifte til en helt anden opvarmningsform.

09. Få tilskud til fjernvarme

Du kan få tilskud til et vandvarmesystem, hvis du skifter til fjernvarme. Du kan også få tilskud til en varmepumpe eller til at købe en varmepumpe på abonnement, hvis du ikke har fjernvarme.

Sådan får du fjernvarme

Hvis du har et gasdrevet varmesystem, er det lettere at skifte til fjernvarme. Alt du behøver er en højspændings elektrisk installation og en ekspansionsbeholder til dine gashaner.

Sådan gør du:

 • Kontakt dit fjernvarmeselskab, eller prøv Ny Varm
  – Hør dit lokale fjernvarmeselskab, om du kan få fjernvarme. Du kan også prøve vores beregner Ny Varme for at finde ud af, om du kan få fjernvarme, og hvor meget det koster.
 • Få indlagt stikledning
  – Når du har indgået en aftale med fjernvarmeselskabet, kommer de ud og graver en smal rende fra vejen og ind til dit hus. Heri lægger de den såkaldte stikledning, der forbinder din bolig med hovedledningen i vejen.
 • Kontakt en vvs’er
  – Nu skal du kontakte en vvs’er for at få fjernet din gamle varmeenhed/evt. gamle radiatorer og installeret fjernvarmeanlægget. Bed vvs’eren om et anlæg med automatik, så du kan bruge klimastyring og natsænkning.
 • Få gennemgået anlægget til sidst
  – Bed vvs’eren om at gennemgå anlægget sammen med dig, inden han går, og få udleveret en brugsanvisning. Bliv instrueret i, hvordan disse ting fungerer: Styringsenheden, indstillingen af klimastyring og natsænkning, sommerdrift og vinterdrift, indstilling af radiatorer og varmtvandsbeholder.
 • Få styr på driften
  – Når fjernvarmen er installeret, er der en række ting, du selv kan gøre for at få varmeanlægget til at yde optimalt.

10.Spørgsmål og svar om fjernvarme

Er fjernvarme billigere end naturgas?

Naturgas er ikke et vedvarende alternativ til opvarmning. Fjernvarme og varmepumpe samt andre alternativer kan være mere miljøvenlige og billigere for dig!

Er fjernvarme miljøvenligt?

Fjernvarme er meget mere effektiv med hensyn til energiforbrug, og det har en meget lavere indvirkning på miljøet i forhold til enkelte husejere, der brænder deres egen kedel. De miljøfordele, som fjernvarme tilbyder, er ikke alt, hvad det kan gøre – det er også let og billigt at opvarme dit hus med denne metode.

Er fjernvarme dyrt?

Gennemsnitprisen på fjernvarme er 12.848 danske kroner. I gennemsnit koster standardhuse på 130 m2 omkring 12.000 kr. Om året i januar 2021. De laveste varmeudgifter blev set i august 2018, og de var på 12.164 kr.

Er fjernvarme vand giftigt?

Fjernvarmevand er ikke det samme som almindeligt vand, men er iltfrit og behandlet med NaOH (kaustisk soda). Dette hjælper med at opretholde pH på omkring 9,5, mens det ikke kan bruges til badning eller drikke.

Er fjernvarme grøn energi?

61% af energien til fjernvarme kommer fra vedvarende kilder, såsom sol, vind, biomasse, biogas og geotermi.

Er fjernvarme billigere?

Fjernvarme og varmepumper er mere miljøvenlige alternativer til standardvarmesystemer og ofte billigere. Etablering af fjernvarmeanlæg, inkl. at forbinde det, vil koste 45.000-60.000 kr. hvorimod en enkelt varmepumpe vil koste alt mellem 80.000 – 130.000 kr

Er fjernvarme vedvarende energi?

Danmark har i øjeblikket 1.736.668 husstande, der er afhængige af fjernvarme. Ca. 61% af fjernvarmen er fra grøn energi.

Hvorfor hedder det fjernvarme?

Fjernvarme kan dateres helt tilbage til romertiden, hvor de ville bruge geotermisk varmt vand, der blev cirkuleret gennem tagrender til at opvarme bygninger og bade.

Vi står altid klar med det bedste tilbud til dig

Mangler du et nyt gasfyr, en varmepumpe eller fjernvarme? Eller har du brug for VVS-service? Send os en besked via kontaktformen, så vender vi tilbage med et svar hurtigst muligt.

Kontakt os uforpligtende

Besøg kontakt side
Kontakt os
gå til toppen