24tVagttelefon

Kontakt os på: 70 22 61 60

24tVagttelefon

Kontakt os på: 70 22 61 60

Velkommen til

Varmepumper og priser

Vi bliver ofte spurgt om hvorfor priserne på varmepumper svinger så meget. Det er der naturligvis et svar på, ja faktisk er der mange svar på det, og derfor har vi her lavet en side hvor du kan finde svar på de mange detaljer der har med prisen at gøre.

01Hvorfor er der så stor forskel på priserne mellem forskellige mærker og typer af varmepumper?

Som udgangspunkt er der relativt stor prisforskel på varmepumper.

Det handler selvfølgelig om at varmepumpen er produceret af en meget stor producent, eksempelvis en producent fra Østen, som producerer massevis af varmepumper og dermed har nogle andre indkøbspriser på produkter.

Typisk er der også anvendt lidt billigere produkter til den type varmepumper. Det vil sige at
prisen bliver meget lav. Så er der dernæst forskel på, om man vælger en split varmepumpe, eller om man vælger en monoblok varmepumpe, som er to vidt forskellige typer af varmepumper.

De har begge to nogle fordele og ulemper, og man kan sige, er man oppe i et lidt større varmebehov, større bolig, så skal vi også over i en monoblok varmepumpe, som er en dyrere teknologi.

Det har også noget med støj at gøre fra varmepumpen, især hvilke komponenter der indgår, og hvor meget man har udviklet på den del.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

02Afhænger prisen på en varmepumpe af kvm på huset?

Det vil det gøre, men egentlig i mindre omfang. Der er ikke så stor forskel på, om man skal bruge eksempelvis en 8 eller en 12 kilowatt varmepumpe.

Der er en prisforskel, men det er ikke det, der er afgørende. Det er mere typen af varmepumpe, og hvad varmepumpen skal kunne, der afgør prisen.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

03Afhænger prisen på en varmepumpe af isoleringsgraden i huset?

Prisen på varmepumpen afhænger i en vis grad af det, fordi det har noget at gøre med, hvor stor varmepumpen skal være.Men det er primært på driftsøkonomien, at den store forskel kommer. Det er klart, jo bedre huset er isoleret, jo mindre energi skal der bruges. Og dermed koster det noget mindre at varme op.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

04Afhænger prisen på en varmepumpe af husets alder?

Ja, husets alder har noget at skulle have sagt, og primært fordi et ældre hus typisk ikke er så godt isoleret, og dermed kan vi have brug for en større varmepumpe til at dække husets varmebehov.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

05Vinder man noget ved at købe den dyreste varmepumpe?

Ja, det kan man ofte. Men det kommer an på, hvor stort et energiforbrug man har. Det er klart, hvis det er et meget godt isoleret hus med et lavt energiforbrug, jamen så er besparelsen ikke så stor, og dermed vil der blive en meget lang tilbagebetalingstid på at vælge en meget dyr løsning.

Så kan en lidt billigere varmepumpe typisk være godt givet ud til et godt isoleret og nyere hus. Så kan man spare nogle penge på installation og stadigvæk få en varmepumpe, som er velegnet.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

06Betyder varmepumpens energimærke noget for prisen?

Det betyder noget for prisen, ja. Det er klart, at hvis varmepumpen skal opnå et højt energimærke, så skal den være virkelig effektiv og være bygget af nogle af de bedste produkter, der findes på markedet.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

07Er der flere forhold der gør sig gældende for den pris du ender ud med?

Ja, det er der helt sikkert. Der er mange forhold, der gør sig gældende i forhold til, hvilken varmepumpe vi kan installere, og dermed også hvilken pris det er på anlægget.

Eksempelvis et lavenergihus, hvor vi har et bryggers ude i gavlen af huset, hvor varmepumpen også kan stå. Der har vi typisk et lille varmebehov og har en meget enkel installation.

Hvorimod en ældre bolig, hvor der måske er et langt rørtræk imellem udedelen og indedelen, der er prisen noget højere.

Så vi vil rigtig gerne ud og kigge på forholdene og gå det grundigt igennem før vi beregner prisen, for der er stor forskel.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

08Kan man spare penge på en varmepumpeinstallation ved selv at nedtage sit gamle udstyr?

Ja, det kan man godt, for vi indregner selvfølgelig noget tid i tilbuddet til at nedtage udstyret. Så hvis man selv har mod på opgaven, så er det da bestemt en mulighed.

Det jeg synes, man skal tænke over, er selvfølgelig koordineringen. Man vil i hvert fald få lidt længere driftsstop på sit anlæg, hvis man skal være klar med nedtagningen, før vi kommer, kan man sige.

Så det skal planlægges lidt i forhold til det.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

09Kan man spare penge på en varmepumpeinstallation ved selv at bortskaffe sit gamle udstyr?

Det kan man også i et vist omfang. Det er klart, der går også lidt tid for os med at få læsset den gamle kedel og beholder og få det bortskaffet.

Og det har vi selvfølgelig også indregnet, når vi afgiver tilbud på varmepumpen.

Så der er lidt at spare. Det er ikke det store.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

10Kan man spare penge på en varmepumpeinstallation, hvis man selv står for at skaffe elarbejde?

Jeg tror, prisen vil være meget den samme, som hvis vi kommer med en pris på det. Vi går ud og indhenter en pris hos en underleverandør.Og jeg tror ikke, der vil være stor forskel på den pris og så den pris, man selv kan indhente.

Men jeg vedlægger altid prisen som en særskilt pris, og så har man selvfølgelig muligheden for at spørge sin egen elektriker og dermed se, om man kan spare noget.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

11Har husets alder en indflydelse på beregningen af en varmepumpeinstallation?

Ja, det har det. Er det et ældre hus, der har gennemgået en stor renovering og er blevet efterisoler, så skal der typisk ikke bruges så stor en varmepumpe, og dermed vil prisen være billigere.Er det derimod et gammelt hus, som ikke har så meget isolering og dermed har et større energiforbrug, jamen så skal vi op i en større varmepumpe for at kunne dække varmebehov, og dermed vil installationen også blive dyrere.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

12Hvordan kan jeg beregne prisen på varmepumpe og installation?

Ja, man kan i et vist omfang selv beregne prisen. Vi har eksempelvis en beregner på vores hjemmeside, hvor du kan gå ind og besvare nogle spørgsmål omkring husets isolering og energiforbrug og så videre.

Og på den baggrund komme frem til, hvad det er for en varmepumpe, der passer til dit forbrug og dit hus og også en cirka pris på installation. Så ja, i et vist omfang.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

13 Kan VVS Søberg lave en beregning på varmepumpe og installation?

Ja, det kan vi, og det er en del af det, vi gør, når vi er ude at besigtige anlægget, som vi altid gerne vil, før vi afgiver tilbud.

Der gennemgår vi de nuværende installationer, og vi gennemgår huset, får nogle oplysninger omkring forbrug og så videre.

Og på baggrund af alle de informationer vi samler sammen, går vi hjem og laver en energiregning på det, hvor vi estimerer det fremtidige energiforbrug og dimensionerer varmepumpen.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

14Hvad kan jeg få af tilskud, hvis jeg skifter fra oliefyr til varmepumpe?

Det afhænger af hvor stor en bolig du har, og hvor effektiv en varmepumpe du vælger.

Der er lige kommet nye regler for energitilskud med nogle lidt højere satser, end vi har været vant til.

Og der er flere forskellige forhold, der afgør, hvor stort et tilskud du kan få.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

15Hvor store ændringer skal mit hus igennem, hvis jeg skifter til varmepumpe?

Dit hus skal ikke nødvendigvis igennem store ændringer.

I dag har vi varmepumper, der dækker stort set alle de forhold, vi kommer ud til. Vi har varmepumper, der kan levere en meget høj temperatur, eksempelvis, som også kan være velegnet til huse med radiatorer, som typisk kører med en høj fremluftstemperatur.

Tidligere havde vi ikke de samme muligheder, og dermed skulle man ofte lave nogle ændringer på husets nuværende installationer.

Så i dag er vi forholdsvis godt stillet i forhold til det og kan typisk nøjes med at udskifte den nuværende kedel med en varmepumpe.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

16Kan et pillefyr være en bedre løsning end en varmepumpe?

Jeg vil sige at tidligere kunne et pillefyr måske godt være en bedre løsning end en varmepumpe eller i hvert fald en billigere løsning end en varmepumpe.

For år tilbage var prisen stort set den samme for opvarmning af boligen, om man havde et pillefyr, eller man havde en varmepumpe. Med de lave energiafgifter på el til varmepumper i dag er der bare så store besparelser ved at køre med varmepumpen.

Så argumentet for at vælge et pillefyr til en lidt mindre investering er ikke til stede længere.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

17Hvilke typer varmepumper kan jeg bruge til at udskifte mit oliefyr med?

Det kommer meget an på hvad det er for et varmeanlæg du har i boligen. Som udgangspunkt kan du udskift dit oliefyr med både en jordvarmepumpe eller en luft til vand varmepumpe.

Og så længe der er tale om varmepumper, der kan levere tilstrækkelige temperaturer i forhold til dit varmeanlæg, så kan du så vælge de fleste typer varmepumper.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

18Hvis jeg skifter fra oliefyr til varmepumpe, hvad har så indflydelse på prisen?

Udover varmepumpen kan der være nogle ting, der har indflydelse på prisen. Når det er et oliefyr, er der ofte tale om lidt ældre installationer.

Så det kunne være en gammel støbejernskedel, der står i en kælder, hvor prisen for at få afmonteret og bortskaffet det gamle anlæg er højere.

Der kunne også være tale om en nedgravet olietank, hvor vi skal have afbrændt olietanken og have det meldt til kommunen, hvor vi så skal ud at indhente den pris hos et firma til at få sløjfet den her olietank.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

19Kan en varmepumpe kobles til det eksisterende system i mit hus?

En varmepumpe kan godt kobles til det eksisterende system i huset.

Både vand, installation og varmeinstallation er tilkoblet på præcis samme måde, som det var fra den tidligere varmekilde.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

20Hvilken betydning har klimaaftalen for prisen, hvis du skifter fra oliefyr til varmepumpe?

Ja, men i forhold til den nye klimaaftale.

Det betyder, at hvis du udskifter dit eksisterende oliefyr, så kan du opnå tilskud til investeringen i en varmepumpe.

Og du vil forurene langt mindre, og dermed opnår miljøet en gevinst, og du vil opnå en stor gevinst på varmeregningen.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

21Hvis jeg skifter fra gasfyr, hvad tilbyder klimaaftalen mig så?

Hvis du udskifter det eksisterende gasfyr til eksempelvis en varmepumpe, så vil du kunne opnå et tilskud til investeringen i varmepumpen i forhold til den nye klimaaftale.

Du vil også gå fra fossilt brændsler til noget mere miljøvenlig energi.

Så der er også en stor gevinst for miljøet. Og til sidst vil du selvfølgelig spare nogle penge på varmeregningen, da det er noget billigere at køre med en varmepumpe i forhold til et gasfyr.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

22Gælder reglerne i klimaaftalen for alle og alle områder i Danmark?

Klimaaftalen gør, at du som boligejer af en helårsbolig i Danmark kan opnå energitilskud til konvertering til en varmepumpe.Der er nogle få undtagelser, eksempelvis hvis du bor i et område med fjernvarme, så har du ikke mulighed for at få tilskud til installation af varmepumpe.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

23Hvad siger klimaaftalen omkring tilskud til varmepumper?

Ja, men i forhold til den nye energiaftale er der forskel på størrelsen af tilskuddet, du kan opnå ved udskiftning til en varmepumpe.

Det har noget med husets størrelse at gøre. Jo større hus du har, jo større tilskud kan du opnå.

Og så har det samtidig noget at gøre med, hvor effektiv en varmepumpe du vælger.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

Eksempelvis en A++ varmepumpe har lidt lavere tilskud, end hvis du havde valgt en tripel plus varmepumpe.

24Hvornår kan jeg gøre brug af bygningspuljen, hvis jeg vil skifter til varmepumpe?

Jamen du kan gøre brug af bygningspuljen til udskiftning af varmepumpen i forhold til at du skal ind og ansøge om tilskud via bygningspuljen.

Bygningspuljen omhandler varmepumper og klimaskærm på din bolig; vinduer, døre og så videre. Men skal du ansøge om tilskud til en varmepumpe, så kan du gøre det allerede nu.

Og du behøver ikke at have et konkret tilbud på en varmepumpe. Du kan gå ind og ansøge og besvare nogle enkle spørgsmål omkring det.

Og opnår du tilsagn til et tilskud, så har du to år til at få installeret varmepumpen.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

25Kan VVS Søberg hjælpe med ansøgning om tilskud fra bygningspuljen?

VVS Søberg kan godt være behjælpelige med at ansøge om tilskud.

Typisk vejleder vi kunden i, hvad der skal ske, og hvordan kunden skal ansøge. Vi har en vejledning på vores hjemmeside.

Man kan følge med i linkene, hvor man søger, og alternativt så kan boligejeren give en fuldmagt, så vi kan være behjælpelige med ansøgningsprocessen.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

26Hvad kan besparelsen på en varmepumpe være, hvis jeg får tilskud fra bygningspuljen?

Besparelsen på installering af en varmepumpe kan være meget stor, hvis man kan opnå tilskud fra bygningspuljen.

Det afhænger af forskellige faktorer, dels om det er en luft til vand varmepumpe eller jordvarmepumper. Og så har det også noget at sige, hvor stort boligarealet er.

Jo større boliger, jo større tilskud. Så alt imellem 22.000 kr. og helt op til et par af 40.000 kr. i tilskud, afhængig af varmepumper og bolig.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

27Hvad siger loven omkring service af varmepumper?

Med hensyn til service af varmepumper, så siger loven, at hvis der er mere end et kilo kølemiddelfyldning på en varmepumpe,så er det et lovkrav, at den skal serviceres en gang om året.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

28Hvilke typer varmepumper skal have service?

Alle typer varmepumper, hvad enten det er luft til luft, luft til vand eller jordvarmepumper, skal have service en gang om året, hvis der er mere end et kilo kølemiddelfyldning på varmepumpe.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

29Hvilke varmepumpemærker tilbyder VVS Søberg service på?

VVS Søberg tilbyder service på alle gængse mærker af varmepumper. Det kunne være Vølund, Bosch, Vaillant, Panasonic og så videre. De mærker som vi typisk ser på det danske marked.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

30Sparer jeg noget ved at holde service på min varmepumpe?

Du sparer noget ved at få serviceret din varmepumpe på den lange bane.Det er klart, at det koster koster penge at få udført service, men man sikrer også, at varmepumpen holder i mange år, og at varmepumpen kører optimalt og dermed har den bedst mulige driftsøkonomi.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

31Hvad skal jeg gøre for at få service på min varmepumpe?

For at få service på din varmepump, kan du henvende dig til VVS Søberg. Går ind på vores hjemmeside, eller kontakt os per telefon og bestil et eftersyn på varmepumpen.Så tilbyder vi herefter at lave en serviceaftale, hvor vi kontakter dig, når det er ved at være tid til service igen.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

32Hvad tilbyder VVS Søberg af finansiering af varmepumpe?

VVS Søberg tilbyder en attraktiv finansiering af energiløsninger, heriblandt varmepumper via et samarbejde med Resurse Bank.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

33Kan besparelsen ved at skifte fra oliefyr til varmepumpe dække finansieringen?

Besparelsen på udskiftning til en varmepumpe kan meget ofte dække finansieringen af installationen.

Det kommer selvfølgelig an på, hvor stor en besparelse man kan opnå. Og så kommer det an på, hvor lang løbetid og dermed hvor lav ydelse man har på lån til at finansiere løsningen.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

34Kan jeg låne penge til både varmepumpe og installation?

Du kan låne penge til både varmepumpe og installation. Når du låner til finansiering af din energiløsning, så er det på den samlede løsning.

Læs tekst fra videoenLuk teksten

gå til toppen