Service-betingelser

Service for gasfyr

Dine og Energiservices rettigheder og forpligtelser fremgår af en serviceaftale og disse servicebetingelser, som udgør en integreret del af serviceaftalen (Aftalen).

Serviceaftalen (abonnementsaftalen) træder i kraft ved det første hovedeftersyn på betingelse af, at vores gasmontør har godkendt anlægget som er omfattet af ordningen.

01. Serviceaftalen

En serviceaftale er en aftale om, at gasfyret bliver efterset med faste intervaller. I forbindelse med oprettelsen af aftalen skal du oplyse fyrtype og fabrikant mm. til Energiservice.

 • Kontrol af gasinstallation
 • Kontrol af friskluft tilførsel og aftræk
 • Kontrol af kedeltermostat
 • Kontrol af apparatets sikkerhedsfunktioner
 • Kontrol, rensning og justering af brænderen
 • Eventuelle reparationer
 • Afsluttes med energitest og helhedsvurdering af anlægget

02. Frie servicetilkald

Visse af vores abonnementer indeholder frie tilkald. Frie servicetilkald betyder, at der ikke betales for tilkald af gasmontøren, såfremt der er fejl som er dækket af abonnementet som er årsag til driftsstoppet (se nedenfor hvad der ikke er dækket af frie tilkald).

Frie udkald dækker ikke alt
Serviceabonnementet og frie tilkald dækker ikke alt – For eksempel dækkes skader forvoldt af nedenstående ikke:

 • Brand
 • Frost
 • Vand
 • Korrosion
 • Lynnedslag
 • Vold eller lign

03. Reservedele

Eventuelt forbrug af reservedele faktureres altid til vores gældende listepriser. Ved større udskiftninger sker dette kun først mod forudgående aftale med dig.

Vi tager forbehold for udgåede reservedele.

04. Ejeren og brugeren har også et ansvar

faa-et-gasfyr-der-er-klart-til-vinteren

Det er ejerens/brugerens ansvar:

 • At naturgasinstallationen betjenes efter forskrifterne og ikke udsættes for overlast.
 • At gasmåler og hoverhane til enhver til er let tilgængelige
 • At servicearbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt firsvarligt, og til af sørge for at sikre adgangsforhold til naturgasfyret
 • At kun autoriserede VVS-installatører arbejder på naturgasinstallationen. At stikledningen ikke beskadiges.
 • At de naturgasforbrugende apparater og deres aftræk / skorstene vedligeholdes, så de er i forsvarlig stand.
 • At aftræksrør / skorsten, ventilationskanaler, friskluftåbninger o.l ikke lukkes eller stoppe.

05. Afregning | Betalingsbetingelser | Priser.

Du betaler for abonnementet efter udført eftersyn.Betalingen for serviceaftalen fordeles over den aftalte periode, og opkræves månedsvis i 24 rater.

Kunden er forpligtet til at tilmelde betalingen til Betalingsservice/Leverandørservice.

Læs vores fulde servicebetingelser her:

Vi står altid klar med det bedste tilbud til dig

Mangler du et nyt gasfyr, en varmepumpe eller fjernvarme? Eller har du brug for VVS-service? Send os en besked via kontaktformen, så vender vi tilbage med et svar hurtigst muligt.

Kontakt os uforpligtende

Besøg kontakt side
Kontakt os
gå til toppen