Hvad er et gasfyrs nyttevirkning?

Når varmesæsonen nærmer sig, står du måske over for at skulle beslutte at udskifte din gaskedel for at sikre, at din familie forbliver komfortabel om vinteren. At vælge en ny gaskedel til dit hjem er en yderst vigtig beslutning. Under din online research har du muligvis opdaget en række “højeffektive” gaskedelmodeller. Så hvad er et gasfyr med høj effektivitet egentlig?

Det er et godt spørgsmål! Et højeffektivt gasfyr er en af de mest økonomiske og rene måder at opvarme dit hjem på, reducere dine månedlige varmeregninger og mindske miljøbelastningen. Lad os gennemgå nogle almindelige spørgsmål om højeffektive gaskedler.

Ring Nu widget- gasfyr pillar

Har du brug for akut service til dit gasfyr? Vi er klar til at hjælpe!

Kontakt os på 70 22 61 60

RING NU!

01. Hvad gør et gasfyr højeffektivt?

For at besvare dette spørgsmål skal vi forstå, hvordan et gasfyr fungerer. Et gasfyr fungerer ved at opvarme vand, som ledes gennem radiatorer, gulvvarmeanlæg eller en slange. Med en standard, konventionel kedel går noget af den energi, der bruges til opvarmning af kedlen, uanset om det er et fossilt brændstof eller naturgas, tabt i forbrændingsprocessen. Når brændslet forbrændes i en kedel, produceres der røggas, der svarer til udstødningen fra din bil. Denne gas forlader forbrændingskammeret og kommer ind i røggangene. Forbrændingskammeret og røgkanalerne (kaldet varmeveksleren) er omgivet af vand … det samme vand, som cirkuleres i hele dit hjem for at levere varme. Disse røggange er konstrueret således, at de opsamler varmen fra røggassen og overfører den til vandet i varmeveksleren. Jo mere energi varmeveksleren kan høste fra røggassen, jo mere værdi får du ud af hver krone, du bruger på gas.

En kedel med høj effektivitet er konstrueret til at fange den udgående varme og lede den tilbage til opvarmning af boligen gennem en proces, der kaldes “kondensering”. Det er faktisk derfor, at højeffektive kedler kan kaldes kondenserende kedler!

Kondenserende kedler med høj effektivitet producerer varme ved at brænde naturgas eller propanbrændsel. Ordet “kondenserende” henviser til, at disse apparater er i stand til at udvinde varmen fra forbrændingsprocessen så effektivt, at røggasserne forlader kedlen ved en meget lavere temperatur end i en standardkedel. Temperaturen i disse røggasser er så lav, at de faktisk kondenserer inde i varmeveksleren. Det er en god ting!

 

Få Hjælp NU widget – Gasfyr pillar

Har du brug for akut service til dit gasfyr?

Vi er klar til at hjælpe dig!

Få Hjælp NU!

02. Kedler med høj effektivitet vs. konventionelle standardkedler

Den største forskel mellem højeffektive kedler og konventionelle kedler er noget, der kaldes “skorstenstemperatur”, dvs. temperaturen af røggassen, når den forlader kedlen. Den vanddamp, der er fanget i røggassen, vil kondensere til vand, når den når en bestemt temperatur (almindeligvis kendt som “dugpunktet”).

En kedel med høj effektivitet har en lavere skorstenstemperatur, fordi den er konstrueret og bygget til at kunne håndtere den kondensering, der opstår ved drift ved lavere temperaturer, uden at det har nogen negativ indvirkning på kedlen. I disse kedler opfanges kondensatet igen, opsamles og ledes ud af kedlen via et specialbygget kondensatafløb.

Fordi en højeffektiv kedel ikke kræver højere temperaturer for at blive udluftet, kan den opvarme boligen på samme måde som en konventionel kedel, men bruger betydeligt mindre brændsel til at opvarme den.

03. Hvor store besparelser giver højeffektive kedler?

Afhængigt af alder og type vil en standardkedel typisk have en effektivitet på 80 til 85 %. Det betyder, at ca. 80 eller 85 % af hver krone, du bruger på gas, går til opvarmning af boligen, og 15 til 20 % af varmen slipper ud gennem skorstenen eller udluftningsrøret.

Til sammenligning kan en kondenserende kedel have en effektivitet på op til 96 %, hvilket betyder, at kun 4 % af varmen slipper ud. Det er en stor forskel!

Det kan virke svært at tro, men en opgradering fra en typisk 80% effektiv kedel til en kedel med høj effektivitet kan give en energibesparelse på 15-20%. Det betyder for dig, at der kan opnås energibesparelser i løbet af det første driftsår og hvert år derefter!

Desuden er højeffektive kondenserende kedler ikke kun gode for din pengepung. De er også gode for miljøet. Kedler med høj effektivitet bruger mindre energi til at opvarme dit hjem, så de producerer færre emissioner, hvilket er til gavn for alle!

04. Yderligere fordele ved højeffektive kedler

Vi har allerede beskrevet, hvordan kondenserende kedler giver energibesparelser, men som med al avanceret teknologi er der yderligere fordele og forhold, som du som køber bør vide.

Først og fremmest giver kondenserende kedler den ekstra fordel, at de er fleksible i forbindelse med installationen. Da røggassen er køligere end den, der produceres af en konventionel kedel, kan enheden udluftes gennem PVC- eller CPVC-rør, og i de fleste tilfælde endda med et fleksibelt rør. Dette gør det meget lettere at vælge et sted at installere kedlen end at finde et sted til en konventionel kedel. Da højeffektive kedler desuden har en “power ventilation”-funktion (ventilatorassisteret), kan de også ventileres gennem næsten enhver ydervæg i hjemmet og har ikke brug for en skorsten.

Desuden er højeffektive kedler typisk meget mindre og lettere end konventionelle kedler, så de kan ofte hænges op på væggen i stedet for at blive monteret på gulvet.

05. Kondensat, et biprodukt ved højere effektivitet

Som tidligere nævnt dannes der kondensat i varmeveksleren og røgrøret i en kondenserende kedel. Det er meget nemt at dræne dette kondensat, men det er også meget vigtigt.

Kondensatet løber ned i bunden af varmeveksleren og løber ud af kedlen gennem et kondensatafløb. Da denne væske er et biprodukt af forbrændingen, er den sur og har typisk en pH-værdi på mellem 3,2 og 4,0 (hvilket er betydeligt mindre ætsende end citronsaft eller sodavand). Som følge heraf kommer den ind i en simpel anordning, der kaldes en “kondensatneutralisator”.

Neutralisatoren indeholder et alkalisk materiale (normalt en form for calcit), som er et miljøvenligt, kalklignende materiale, der neutraliserer kondensatet. Det bortskaffes derefter enten i et afløb eller pumpes ud af hjemmet.

06. Er en højeffektiv gaskedel det bedste valg for mit hjem?

Hvis effektivitet står højt på din dagsorden, bør du seriøst overveje en højeffektiv kondenserende kedel.

Uanset hvad er der mange faktorer at tage hensyn til, når du skal vælge det bedste valg til dit hjem. Varmeanlægget i et hjem omfatter ikke kun kedlen, men også alle rør, ventiler, pumper og varmefordeling. Din professionelle VVS-installatør vil være i stand til at afgøre, hvilket varmeanlæg der vil være bedst egnet til dit hjems varmesystem.

Typisk fungerer kondenserende kedler mest effektivt i boliger med lave systemtemperaturer, f.eks. i boliger med gulvvarmeanlæg eller i boliger med støbejernsradiatorer med stor vandmængde. I disse situationer bruger kondenserende kedler ikke indendørs luft til forbrænding og kræver en mulighed for at lufte kedlen direkte ud til det fri (ikke skorstensudluftning). I boliger, hvor det kan være upraktisk at ventilere en kedel direkte til udeluft uden brug af en skorsten, kan en konventionel støbejernsgaskedel være en mere hensigtsmæssig løsning.

Form widget – gasfyr pillar

Få hjælp med dit gasfyr.

Skriv til os, og vi vil vende tilbage til dig snarest muligt.

Widget Pillar // Få hjælpEller ring til os på 70 22 61 60

Vi står altid klar med det bedste tilbud til dig

Mangler du et nyt gasfyr, en varmepumpe eller fjernvarme? Eller har du brug for VVS-service? Send os en besked via kontaktformen, så vender vi tilbage med et svar hurtigst muligt.

Kontakt os uforpligtende

Besøg kontakt side
Kontakt os
gå til toppen